Steaua fără nume

de Mihail Sebastian

Piesa “Steaua fără nume” a fost prezentată pentru întâia oară în seara zilei de 1 Martie 1944 pe scena teatrului Alhambra cu următoarea distribuţie în ordinea intrării în scenă:

ŞEFUL GĂRII – Marcel Anghelescu
UN ŢĂRAN – I. Şerbănescu
PROFESORUL – Radu Beligan
ICHIM – C. Iordănescu
D-RA CUCU – Nora Piacentini
O ELEVĂ – Nineta Gusti
PASCU – N. Tomazoglu
CONDUCĂTORUL – G. Basmagian
NECUNOSCUTA – Maria Mohor
UDREA – V. Brezianu
GRIG – Mircea Şeptilici
DIRECŢIA DE SCENĂ – Soare Z. Soare
DECORURI – Mircea Şeptilici

Steaua fără nume de Mihail Sebastian

ACTUL I

Gara mică în provincie. Biroul şefului de gară, care este în acelaşi timp “birou de mişcare, telegraf”, “cassa de bilete”. In peretele din fund o fereastră dublă, iar mai la dreapta o uşe cu geam şi uşa cu fereastra dă în spre peron. Se văd prin ferestrele afumate, peronul gării, doi stâlpi de felinar, linia ferată, câteva vagoane de marfă, trase undeva mai departe pe o “linie moartă”. Între fereastră şi uşe, fixată în perete, un orologiu mare, în fund, arătătoarele înţepenite în cadran, arătând 3 şi 12 minute.
In peretele din stânga, o ferestruie mică, pătrată, de ghişeu, răspunzând de sigur în sala de aşteptare, pe unde se cumpără şi se vizează biletele. In restul încăperii, mobilă şi ustensile adecuate. Un aparat telegrafic, frâne, telefon etc. Pe pereţi un mers al trenurilor şi diverse tabele şi avize ceferiste. La ridicarea cortinei nu e nimeni în scenă. Telefonul sună, aparatul telegrafic bate, amândouă fără răspuns, cine ştie de când. Uşa dinspre peron larg deschisă. O locomotivă manevrează undeva pe o linie secundară gâfâind şi suflând din greu. O voce se aude strigând somnoroasă, fereşte linia, fereşte linia. Un ţignal ascuţit, ca un nechezat de mânz, sgomot de tampoane etc. Între timp telegraful şi telefonul sună mereu.

Steaua fără nume Mihail Sebastian

SCENA I
ŞEFUL – UN ŢĂRAN

Intră şeful, cu chipiul pe cap, un fanion în mână. Merge spre aparatul telegrafic. Se uită la banda de hârtie, o rupe, şi pe urmă apasă pe mânerul aparatului telegrafic, care’ amuţeşte. Se îndreaptă spre telefonul din perete, întoarce de câteva ori manivela, ridică receptorul.
ŞEFUL
Allo, allo… (Nu răspunde nimeni probabil. Acroşează De afară se aude un nou şuerat de locomotivă. Şeful merge spre uşă şi din prag strigă, cu mâna pâlnie la gură, peste linie): Ichim! Ichim! Să fii cu ochii în patru când o trece acceleratul. Vezi. de raţe şi de gâşte. Să nu-mi calce vreuna, că te pui s’o mănânci… Ş’o plăteşti. (Işi scoate chipiul şi-l pune în cuier. Merge spre masa
telegrafului şi ia loc acolo şi citind încă odată banda ruptă adineaori din aparat. Pe uşe intră un ţăran).
ŢĂRANUL
Dacă nu vă e cu supărare…
ŞEFUL
(Sever): Ce pofteşti d-ta?
ŢĂRANUL
Un belet pentru…
ŞEFUL
Treci la cassa de bilete.
ŢĂRANUL
Păi io ziceam că…
ŞEFUL
Treci la cassa de bilete, n’auzi? (Se ridică de pe scaun şi vine spre uşă): Aici intrarea e oprită. Scrie şi pe
uşe. (Inchide uşa): Intrarea particularilor oprită. Strict oprită. (Ţăranul a rămas afară pe peron, în faţa
uşii ce i s’a închis în nas şi o clipă rămâne acolo, ca şi când ar silabisi avizul. Pe urmă trece spre stânga, spre faţa
ferestrei şi dispare. Şeful a revenit la birou. Abia s’a aşezat, că se şi aud ciocănituri în ferestruica din stânga. Şeful
ridică oblonul ghişeului, apare capul ţăranului).
ŞEFUL
Ce pofteşti d-ta?
ŢĂRANUL
Să-mi daţi un belet pentru…
ŞEFUL
(Scurt): Mai târziu. (Vrea să tragă în jos ferestruica).
ŢĂRANUL
Nu-i aicea cassa de belete?
ŞEFUL
Aicea e. Dar nu e deschis.
ŢĂRANUL
Păi parcă ziceaţi…
ŞEFUL
N’auzi omule că nu s’a deschis.
ŢĂRANUL
Şi când se deschide?
ŞEFUL
Scrie afară. (Trage ferestruica pe jumătate, pe urmă citeşte un bilet lipit pe geamul ghişeului): “Cassa de bilete
se deschide jumătate oră înainte de sosirea trenului”.
ŢĂRANUL
(Introducându-şi capul pe sub ferestruică): Şi trenul când soseşte?
ŞEFUL
Scrie afară. (Trage definitiv oblonul ghişeului. Se aşează iar la birou. Pe peron se vede trecând prin faţa ferestrei silueta profesorului, care, o secundă mai târziu apare în faţa uşii, parcă ezită puţin, ridică privirea spre probabil orologiul peronului, se uită la ceasul lui de mânaşi pe urmă deschide uşa).

Steaua fără nume Mihail Sebastian

SCENA II
ŞEFUL – PROFESORUL

Profesorul 30-32 ani. îmbrăcat curat, chiar îngrijit, dar modest.
PROFESORUL
Bună ziua.
ŞEFUL
(Cordial): Aaaa! Am onoarea, dom’ profesor. Lume nouă.
PROFESORUL
(Din prag): Voiam…
ŞEFUL
Intră, intră te rog.
PROFESORUL
Voiam… voiam numai să întreb… ceasul de afară de pe peron… merge înainte?
ŞEFUL
Uneori. Alteori rămâne în urmă.
PROFESORUL
Aşa gândeam şi eu… fiindcă…
ŞEFUL
(Arătându-i un scaun): Da ia poftim. Nu iei loc?
PROFESORUL
Nu, mulţumesc. Intrasem doar să văd cât e ceasul. (Se uită la orologiul din perete): 3 şi 12… Nu se
poate. (Se uită la ceasul lui de mână).
ŞEFUL
De ce? Cât e la al d-tale?
PROFESORUL
7 fără 20.
ŞEFUL
Păi aşa o fi. (Se duce spre orologiu şi întoarce cu degetul minutarele): Le mai aşez şi cu mâna… că dacă ar
fi să mă iau după ele…
PROFESORUL
Dar atunci… atunci d-ta nu ştii niciodată cât e ceasul.
ŞEFUL
Ei asta-i… Cum să nu ştiu? Când trece 747 dinspre Câmpina, e 8. Când vine 115 dinspre Sinaia, e
8,20: când se încrucişează 63 cu 97, e 12 şi 5. Când vine d-ra Cucu, e 7. Şapte precis.
PROFESORUL
Şi dacă întârzie?
ŞEFUL
Cine? D-ra Cucu? N’o cunoşti.
PROFESORUL
Nu. Trenul. Cum ştii d-ta când întârzie trenul?
ŞEFUL
Dar ce zor am să ştiu? Pe mine mă găseşte totdeauna aici, la datorie.
PROFESORUL
Totuşi, bunăoară astăzi… Personalul… Vine la timp?
ŞEFUL
De ce? Pleci undeva? Aştepţi pe cineva?
PROFESORUL
Da… Aştept.
ŞEFUL
Pe cine?
PROFESORUL
Adică, de fapt nu aştept. I-am dat lui Pascu să-mi aducă ceva dela Bucureşti.
ŞEFUL
Care Pascu?…
PROFESORUL
Pascu… cu magazinul general, de pe uliţa veche.
ŞEFUL
A! Omul nostru. L-am văzut azi dimineaţă când a plecat.
PROFESORUL
(Parcă puţin neliniştit): Ai vorbit cu el? Ţi-a spus că se întoarce diseară?
ŞEFUL
N’am prea vorbit, că-mi era somn. Am fost azi noapte la Judecător la un poker. M’au lăsat lefter
al dracului, dar ştii lefter.
PROFESORUL
Prin urmare n’ai vorbit cu Pascu?
ŞEFUL
Eu nu, dar nevastă-mea i-a dat nu ştiu ce, să-i cumpere dela Bucureşti, nişte panglici, nişte ace. Că
chiar îi ziceam: ce te sculaşi femee cu noaptea ‘n cap, să baţi capul omului.
PROFESORUL
(Preocupat, uitându-se la ceasul din perete şi pe urmă la al lui): Numai de n’ar întârzia.
ŞEFUL
Dar de ce? E o chestie importantă?
PROFESORUL
(Evasiv): Da… Vezi…
ŞEFUL
Fac prinsoare că iar e vorba de o carte.
PROFESORUL
(Ca şi cum s’ar scuza): Da…
ŞEFUL
(Dojenitor): Nu te mai laşi de cărţi dom’ Profesor.
PROFESORUL
E o carte mai… Cum să-ţi spun eu? mai rară, mai deosebită… O comandasem de mult din
străinătate… încă din astă iarnă. Credeam că nu mai vine, că nu se mai găseşte… Când ieri
dimineaţa mi-a venit înştiinţare dela Bucureşti, dela librari, că a sosit… Şi atunci am rugat pe
Pascu…
ŞEFUL
Şi n’ai avut răbdare să ţi-o aducă acasă. Venişi la gară să-i ieşi înainte.
PROFESORUL
O aştept de atâtea luni.
ŞEFUL
Patimă mare cărţile, dom’ Profesor. Da, da, patimă mare. Nu te mai saturi de ele. Uite, chiar azi
noapte, stăteam de vorbă cu judecătorul şi farmacistul. “Băiat bun Profesorul – zicea Lascu
farmacistul – dar are un cusur; toată ziua cu nasu ‘n cărţi”.
PROFESORUL
Exagerează.
ŞEFUL
Ba chiar aşa e. Nu te vede omul la cafenea, sau la grădină, sau la bodegă… Să mai iei o ţuiculiţă.
Să mai schimbi o vorbă. Să mai faci un pokeraş…
PROFRSORUL
Nu prea am timp.
ŞEFUL
Ei, bravo! îmi plăcuşi. Da’ noi, cum avem?… Cum zicea şi d-ra Cucu; dacă într’un târg ca al
nostru, noi intelectualii….
PROFESORUL
(S’a uitat din nou îngrijorat la ceasul lui apoi la cel din perete): D-le Şef! Eu cred că ceasul d-tale stă.
ŞEFUL
Dar de ce?
PROFESORUL
La mine acum e 7 fără 14.
ŞEFUL
Zău!… (Merge spre ceas şi pe urmă mişca limba cea mare a orologiului): Cum trece vremea domnule!
PROFESORUL
Mai e mult până vine personalul?
ŞEFUL
Mai e. Intâiu trece rapidul.
PROFESORUL
Care rapid?
ŞEFUL
Automotorul.
PROFESORUL
Aşa? Atunci… atunci am venit prea devreme. Mai am timp să mă duc şi să mă întorc.
ŞEFUL
Dar de ce să te duci? Mai bine stai aici să vezi cum trece rapidul, că e frumos.
PROFESORUL
Nu, nu, am treabă.
ŞEFUL
E plin de coconet şi de domnişori spilcuiţi. Se duc la Sinaia să joace la ruletă.
PROFESORUL
Las’că mă întorc. Mă ‘ntorc (Iese). Aproape în acelaş timp pe peron, dinspre stânga, se vede prin fereastra
Ichim, magazionerul, cu un cărucior ceferist. Profesorul şi Ichim se întâlnesc cam în dreptul uşii. Profesorul dispare
prin stânga, Ichim se opreşte în faţa uşii rămasă deschisă.

Steaua fără nume de Mihail Sebastian

SCENA III
ŞEFUL – ICHIM  ŢĂRANUL (la ghişeu)

ICHIM
(Din prag): Dom’ Şef! A zis cucoana să-mi daţi bani, că se duce la târguit.
ŞEFUL
Cât?
ICHIM
A zis că cinci sute.
ŞEFUL
500? (Deschide un sertar, se uită înăuntru şi pe urmă-l închide): Să lase pe mâine, că e zi ‘ntâi şi primim
leafa.
ICHIM
A zis c’acum… că dumneaei se duce în târg şi că mâine nu poate, că vine cucoana lu’ domnu
Lascu, în vizită.
ŞEFUL
Ei drăcie. (Deschide încă odată sertarul, se mai uită odată înăuntru, îl închide la loc): Ichim! N’ai tu nişte
bani mărunţi până mâine.
ICHIM
N’am, să trăiţi dom’ Şef. Că m’aţi pus eri de-am plătit raţa… aia de-a călcat-o acceleratul.
ŞEFUL
De, Ichim, ce să-ţi fac. Regulamentul. Regulamentul înainte de toate.
ICHIM
(Mormăind, mai mult pentru el): Şi barem s’o fi mâncat.
ŞEFUL
(S’a căutat prin buzunare, a mai deschis odată sertarul şi pe urmă, aducându-şi aminte, se duce spre ferestruica
ghişeului, ridică oblonul, scoate capul şi strigă): Ei! Nu e nimeni la bilete? S’a deschis cassa. (Işi trage capul
înapoi şi lasă jos oblonul): Ascultă, Ichim, parcă era unul adineaori, care voia să cumpere un bilet. Ia
vezi, unde a dispărut, (In momentul acesta se aud bătăi în ferestruică). Ba stai. parcă s’a întors. (Ridică din
nou oblonul): Ce vrei, omule?
ŢĂRANUL
(Introducându-şi capul): Păi să-mi daţi un belet.
ŞEFUL
Până unde?
ŢĂRANUL
Până la Jirovăţ. Câte parale face?
ŞEFUL
380 cu clasa 3-a. Ori vrei a doua?
ŢĂRANUL
Ba m’a ferit Dumnezeu. Cât ziceaţi?
ŞEFUL
380.
ICHIM
Dom’ Şef. Nu ajunge. 500 a zis cucoana.
ŞEFUL
Mai bine să-ţi dau un bilet pentru Imoasa. 509 lei. Ce să cauţi la Jirovăţ?
ŢĂRANUL
Păi am nişte opinci de vânzare. Şi am un cumătru la Jirovăţ de are prăvălie.
ŞEFUL
Da’ la Imoasa n’ai niciun cumătru?
ŢĂRANUL
Ba am şi acolo, că eu de felul meu.
ŞEFUL
(Tâindu-l scurt): Atunci să-ţi dau pentru Imoasa. (A şi scos un bilet din raftul cu cartoane, îl stampilează la
maşină, şi i-l dă): 509 lei.
ŢĂRANUL
509? Păi eu aveam treabă la Jirovăţ.
ŞEFUL
Nu-i nimic. Te dai jos la Jirovăţ, îţi faci treburile acolo şi p’ormă a doua zi te urci în tren şi mergi
mai departe, la Imoasa.
ŢĂRANUL
Da’ ce să fac la Imoasa?
ŞEFUL
Nu zici că ai un cumătru?
ŢĂRANUL
Ba am.
ŞEFUL
Atunci ce mă mai ţii de vorbă. Scoate banii şi pleacă sănătos.
ŢĂRANUL
(Numărând banii): 400… 500… şi patru, şi şase şi 9…
ŞEFUL
(A luat banii şi aproape instantaneu a lăsat oblonul în jos): Dă-i cucoanei banii, Ichim.
ICHIM
Am înţeles, dom’ Şef. (Iese, îşi ia căruciorul şi dispare pe peron în dreapta. Se aud bătăi în oblonul ghişeului
Şeful ridică oblonul).
ŞEFUL
Ce mai e? Ce mai vrei?
ŢĂRANUL
Da’ dac’o fi să plec la Imoasa, trebue alţi bani?
ŞEFUL
Nu. II vizezi pe ăsta la gară.
ŢĂRANUL
Aha! Care vasăzică… (Şeful nu-l mai lasă să termine şi trage oblonul).

Steaua fără nume de Mihail Sebastian

SCENA IV
ŞEFUL – DOMNIŞOARA CUCU

Telegraful bate. Şeful urmăreşte panglica hârtiei. Prin fereastra se vede trecând pe peron, dinspre stânga, d-ra Cucu.
ŞEFUL
(Bătând în geam): Săru’mâna, d-ră Cucu.
D-ra CUCU
Bună ziua, domnu Ispas. (Trece prin faţa uşii spre dreapta, continuându-şi plimbarea pe peron).
ŞEFUL
(Se ridică dela masă, se apropie de orologiul din perete, muta minutarul la 7 fix): Cum trece vremea dom’le!
(Iese pe urmă în prag): Cald! Cald al dracului domnişoară Cucu. ‘
D-ra CUCU
Ba aici, la d-ta, la gară, parcă-i mai răcoare.
ŞEFUL
Aşi. Ţi se pare. Nici n’ai zice că suntem în Mai. S’a înserat şi uite ce zăpuşeală. Parc’am fi în Iulie.
D-ra CUCU
Dar ce-am auzit, d-le Ispas? Ţi-a călcat ieri rapidul un curcan?
ŞEFUL
Cum?
D-ra CUCU
Aşa mi-a spus azi dimineaţă, la şcoală, în cancelarie, M-me Voinea, de Ştiinţe Naturale. Zicea c’a
aflat bărbatu-său dela poştă, că-i spusese dirigintele…
ŞEFUL
Da’ de unde, d-ră Cucu? Mai întâi n’a fost rapidu. A fost acceleratul. Şi pe urmă nu era curcan.
Era raţă.
D-ra CUCU
Ia te uită cum exagerează lumea!
ŞEFUL
O raţă pestriţă, cu ciocul sur. A făcut-o nevastă-mea pe varză, azi la prânz. O minune!
D-ra CUCU
Da parcă tot a fost o chestie cu un curcan? Sau curcă era?
ŞEFUL
Ei! Acu trei săptămâni, după Rusalii. Pe aia o călcase un tren de marfă. (Toată această convorbire
a avut loc în fundul scenei, Şeful fiind în pragul uşei, iar d-ra Cucu pe peron, în faţa uşii).
D-ra CUCU
(Cu o mişcare bruscă de alarmă, intră în birou): O elevă!
ŞEFUL
O elevă?
D-ra CUCU
Mi se pare că e Zamfirescu. Zamfirescu dintr’a şasea.
ŞEFUL
Treci după uşe, să nu te vadă. Să n’o sperii.
D-ra CUCU
(Se trage pe lângă perete şi duce degetul la gură): Ssst!
ŞEFUL
Lasă-mă pe mine să văd. (Iese pe peron şi se uită în dreapta şi în stânga cu un aer de prefăcută indiferenţă. Pe
urmă se întoarce): Aşi. Ţi s’a părut. Nu e nimeni.
D-ra CUCU
Dac’o prind, o dau afară din şcoală.
ŞEFUL
Prea eşti aspră.
D-ra CUCU
(Ritos): O dau afară. Am spus de o mie de ori că nu e voie să vie la gară. Am pus şi afiş la
cancelarie. Ce e desmăţul ăsta? Una, două, hai la gară.
ŞEFUL
Ei! Le place şi lor că… e mai răcoare.
D-ra CUCU
Las’că ştiu eu ce le place. Le place să se sgâiască la ferestrele vagoanelor şi să-şi facă semne cu
bucureştenii. (Sună telefonul).
ŞEFUL
(Ridicând receptorul): Allo!… Da… linia întâia… Salut… (închide telefonul): Vine automotorul de
Sinaia. I-a dat drumul dela canton. (Ia din cuier chipiul şi-l pune pe cap).
D-ra CUCU
Automotorul ăsta e un scandal. De când l-au pus in circulaţie, nu mai am linişte în cursul
superior. Toate fetele şi-au pierdut capul.
ŞEFUL
Şi nici măcar nu opreşte la noi. Ce-ar mai fi dac’ar opri?
D-ra CUCU
(Indignată): Să oprească? N’avem nevoie. Nu ne trebue.
ŞEFUL
Tren de lux, d-ră Cucu. Nu se uită el la noi.
D-ra CUCU
Tren de pierzanie. Plin de jucători de ruletă şi femei… uşoare.
ŞEFUL
Asta aşa zic eu. Miroase a parfum când trece.
D-ra CUCU
Nu ştiu a ce miroase, dar într’un oraş cum se cade n’ar trebui să se permită. Eu l-aşi pune să
treacă noaptea şi cu perdelele trase.
ŞEFUL
Ba eu drept să spun, îmi pare rău când îl văd aşa, numai cum îmi sboară prin ‘naintea ochilor… Şi
eu stau cu mâna la chipiu.
D-ra CUCU
(Reprobatoare): Stai cu mâna la chipiu?
ŞEFUL
Ce să fac ? Regulamentul!… (După o secundă, vindicativ): Nu dă Dumnezeu o iarnă cu zăpadă mare,
să se împotmolească p’aici pe la noi. I-aşi da pe toţi jos din tren şi le-aşi pune lopata în mână, să
cureţe linia.
D-ra CUCU
Aşa le-ar trebui.
ŞEFUL
Ehei! Câte d’astea am văzut eu… Eram de serviciu la Deduleşti, pe linia Făurei, acum vreo 20 de
ani. Linie inundabilă… Ei… şi ‘ntr’o toamnă, aşa cam prin Noemvrie… (se aude de departe un şuerat
ascuţit. Şeful se întrerupe): I-auzi-l că vine. (Iese pe peron. Sgomotul trenului se apropie. D-ra Cucu dă să iasă
şi ea pe peron, dar în prag tresare, a văzut ceva… face un pas înapoi şi scoţând numai vârful nasului afară,
rămâne într’o atitudine încordată de pândă. Un sgomot ritmat de roţi şi pistoane creşte, se apropie, devine
asurzitor: cu o iuţeală de fulger şi cu un ţipăt scurt de locomotivă, trece prin fund, trenul automotor. Prin fereastră
se vede din spate, şeful, salutând smirnă. Câteva secunde după trecerea monstrului, nicio mişcare. Se aude doar
zgomotul roţilor depărtându-se, şeful dispare din dreptul ferestrei spre stânga.

Steaua fără nume Mihail Sebastian

SCENA V
D-ra CUCU – ELEVA

D-ra CUCU
(Făcând un pas pe peron): Zamfirescu! (Formidabilă): Stai pe loc, Zamfirescu… Ia vino aici
domnişoară… Mai aproape! Mai aproape, n’auzi? (Prin fereastră se vede ivindu-se din stânga o fată de
şcoală în uniformă. Abia îndrăsneşte să se apropie de teribila d-ră Cucu, care a rămas în faţa uşii şi-i face semn
cu degetul): Prin urmare, de astea-mi eşti d-ta? Aici îţi faci d-ta veacul? La gară, ai? La gară!
ELEVA
(Pierdută): Domnişoară…
D-ra CUCU
Taci! (Din dreapta se iveşte Ichim împingând căruciorul lui ceferist. D-ra Cucu cu un gest scurt îi arată elevei uşa
biroului): Intră înăuntru… (Fata ezită): Intră înăuntru, n’auzi? (O împinge înăuntru. Intră şi ea, trage
uşa): Ce cauţi aici?
ELEVA
(Pe jumătate moartă): Dom’şoară vă rog.
D-ra CUCU
Taci! (Răspicat): Ce cauţi aici?
ELEVA
Dom’şoară vă rog…
D-ra CUCU
Taci! Nenorocito. Să n’aud o vorbă. Unde ti-e numărul?
ELEVA
(Inocentă şi speriată): Numărul?
D-ra CUCU
(Apucând-o de mâneca stângă a şorţului): Da, numărul. Te faci că nu ştii? Ce număr ai?
ELEVA
218.
D-ra CUCU
Şi unde e?
ELEVA
A… a… a căzut.
D-ra CUCU
L-ai prins în copci, Zamfirescu!
ELEVA
Dom’şoară vă rog.
D-ra CUCU
Taci! (Caută în buzunărelul de sus al şorţului şi scoate de sus un petec de stofă): L-ai prins în copci! Şi de
când porţi d-ta gamenul pe o ureche? Şi şorţul pe talie! (Cu fiecare cuvânt îi corectează ţinuta): Unde te
trezeşti? La bal?

Steaua fără nume de Mihail Sebastian

SCENA VI
D-ra CUCU – ELEVA – PROFESORUL

PROFESORUL
(Deschide uşa, dă să intre, dar se opreşte în prag): Pardon. (Vrea să plece).
D-ra CUCU
Stai, stai, domnu Miroiu. Stai să vezi cu ochii d-tale.
PROFESORUL
(Intrând): S’a întâmplat ceva? Ce s’a întâmplat?
D-ra CUCU
Ce s’a întâmplat? Mă mai întrebi ce s’a întâmplat? (Cu un calm sdrobitor): Adineaori a trecut
automotorul şi am prins-o pe dumneaei (gest acuzator) pe peron.
PROFESORUL
(Blând): Chiar pe peron?
D-ra CUCU
(Sdrobitor): Chiar pe peron.
PROFESORUL
Poate… poate că n’a ştiut…
ELEVA
(O licărire de speranţă). Să vedeţi, domnule profesor.
D-ra CUCU
Taci! (către profesor). N’a ştiut? Cum n’a ştiut? (Către elevă): Cum n’ai ştiut, Zamfirescu? N’am pus
afiş la şcoală, negru pe alb? Nu l-ai copiat pe caiet de 75 de ori? Nu l-aţi învăţat pe dinafară în ora
de educaţie? (Schimbare de ton. Brusc. Poruncitor): Ce scrie în afiş, Zamfirescu?
ELEVA
(Ca o lecţie): “E interzis elevelor din cursul inferior şi mai ales din cursul superior…”.
D-ra CUCU
Mai ales!
ELEVA
…să se plimbe la gară ziua sau seara, dar mai ales…
D-ra CUCU
Mai ales?
ELEVA
…în orele când trece automotorul”.
D-ra CUCU
(Cruntă): Ei ?
PROFESORUL
(Mai slab, mai neconvins): Ei?
D-ra CUCU
Ce cauţi la gară, Zamfirescu?
ELEVA
Să vedeţi, dom’şoară.
D-ra CUCU
Taci!
PROFESORUL
Dac’o întrebi, las-o să răspundă.
D-ra CUCU
Ce să răspundă? Ce să răspundă? (Către elevă): Poftim, răspunde.
ELEVA
(Năucită): Ce să răspund?
D-ra CUCU
Ce cauţi aici? De ce ai venit?
ELEVA
Să vedeţi dom’şoară… Mama… Vreau să spun tata… Adică o mătuşă a mea… O scrisoare… Un
colet… da un colet…
PROFESORUL
(Ca sa pună capăt sbuciumului): Nu te mai osteni. Să-ţi spun eu de ce ai venit. Pentrucă-ţi place să vii
la gară. Iţi place să te uiţi când trec trenurile. (Omeneşte, simplu): Nu-i aşa?
ELEVA
(Isbucneşte în plâns).
D-ra CUCU
Plângi Zamfirescu. Plângi că ai de ce plânge. Ai să vezi tu mâine după conferinţă. Te dau afară.
ELEVA
(Intre lacrimi şi sughiţuri): Dom’şoară vă rog.
D-ra CUCU
Taci! Şterge-ţi ochii. Pleacă. Du-te acasă. (Fata plângând face un pas spre uşă). Stai! Stai să nu te vadă
cineva. Ne mai faci de râsul târgului. (Iese pe peron şi se uită atent în dreapta şi ‘n stânga. O ia spre stânga,
pe lângă fereastră şi dispare câteva secunde).
PROFESORUL
(Care a rămas singur cu eleva): D-ră Zamfirescu, nu e poate momentul să ţi-o spun, dar teza d-tale pe
al treilea, la cosmografie, este… este mizerabilă… inadmisibilă. (Ca un dureros reproş personal): Se
poate, domnişoară, să spui d-ta, că Orion este o planetă? Că Jupiter este un satelit? Şi Cometa lui
Halley o stea căzătoare?
D-ra CUCU
(Întorcându-se): Nu e nimeni. Pleacă repede. Să te duci drept acasă. Ne socotim noi mâine
dimineaţă, Zamfirescu Eleonora. (Ii arată uşa cu un gest neiertător. Fata iese plângând mereu).

Steaua fără nume Mihail Sebastian

SCENA VII
D-ra CUCU – PROFESORUL

D-ra CUCU
Ai văzut d-le profesor de matematici?
PROFESORUL
(Timid): Am văzut.
D-ra CUCU
Ce desordine! Ce scandal! Când eu strig în conferinţă că se duce şcoala de râpă, d-ta taci.
PROFESORUL
D-ră Cucu.
D-ra CUCU
(Intransigentă): Nicio domnişoară Cucu. D-ta taci şi stai cu nasul în cărţi şi-ţi vezi de stelele şi
cometele d-tale.
PROFESORUL
(Timid, modest): Studiez.
D-ra CUCU
Studiezi?! De asta eşti d-ta profesor? Ca să studiezi?
PROFESORUL
Cred că da.
D-ra CUCU
Şi între timp elevii şi elevele îşi fac de cap. Ce desmăţ! Ce perversitate!
PROFESORUL
Perversitate ? Exagerezi.
D-ra CUCU
Exagerez? Poţi d-ta să-mi spui ce caută fata asta la gară?
PROFESORUL
(După o tăcere de o secundă, foarte serios): D-ră Cucu! D-ta ai fost vreodată la mare?
D-ra CUCU
Am fost la nămol, la Tekirghiol.
PROFESORUL
Nu la nămol. La mare ai fost?
D-ra CUCU
(Bănuitoare): Ce vrei să spui cu asta ?
PROFESORUL
Într’un târg de provincie ca al nostru… gara este… marea. Este portul, necunoscutul, depărtarea.
D-ra CUCU
(Plat): Ce depărtare ?
PROFESORUL
Este dorul de a pleca, de a fugi.
D-ra CUCU
De a pleca? De ce să pleci? Unde să pleci?
PROFESORUL
In altă parte. In altă lume.
D-ra CUCU
(Severa): Domnule Profesor, dacă astea sunt lecţiile pe care d-ta le dai elevelor, în orele d-tale,
atunci să-mi dai voie să-ţi spun.., dă-mi voie să-ţi spun… (Se aude un şuerat de locomotivă şi un sgomot
de tren).
ŞEFUL
(Apărând o secundă în prag): Personalul. Vine personalul.
PROFESORUL
(Cu o tresărire de emoţie): Vine. (Iese precipitat).
D-ra CUCU
(Singură în scenă): Auzi d-ta. Necunoscutul? Depărtarea. (Iese si ea pe peron).

Steaua fără nume Mihail Sebastian

SCENA VIII
ŞEFUL – ICHIM

Din stânga, fund, intră pufăind în gară, mai puţin formidabil ca automotorul, trenul personal.
Locomotiva trece şi dispare în dreapta, într’un ritm descrescând, până se opreşte. Prin fereastra şi
geamul uşii, se vede un vagon sau două. Mişcare pe peron. Ichim, care trece cu căruciorul.
Ţăranul care aleargă să-şi găsească vagonul. Se aude vocea lui “Unde e glasa tria?”. Paşi şi voci
nedistincte. Vocea profesorului. “Domnu Pascu”! “Nu l-ai văzut pe d-1 Pascu?”. Sgomot de
tampoane. Un şuerat. Trenul se pune din nou în mişcare, încet, greoiu, pe urmă din ce în ce mai
repede.
ŞEFUL
(Din prag, în timp ce ultimele vagoane trec şi dispar): II terminarăm şi pe ăsta, Ichim.
ICHIM
II terminarăm, dom’ şef.
ŞEFUL
Să mai treacă şi acceleratul de Braşov şi am scăpat.
ICHIM
Adevărat. (Ichim dispare spre stânga, şeful intră în birou, îşi scoate chipiul, îl pune în cuiu, pe peron oarecare
forfoteală continuă, siluete de călători cari se îndreaptă spre ieşire, spre stânga).
Steaua fără nume Mihail Sebastian
26
SCENA IX
ŞEFUL  PASCU
PASCU
(Încărcat de valize, oprindu-se în prag): Salutare domnu şef.
ŞEFUL
Bine-ai venit domnu Pascu.
PASCU
Cucoana-i aici?
ŞEFUL
E în târg. Adineori a plecat.
PASCU
Aveam o vorbă cu dumneaei. I-am adus tot ce mi-a spus.
ŞEFUL
Intră, intră.
(Pascu-şi lasă o parte din valize afară şi intră înăuntru cu una singură).
PASCU
Ia să vedem (deschizând valiza). Numai să găsesc. C’am avut atâtea…
ŞEFUL
Ce se mai aude în Capitală?
PASCU
Cald. Cald al dracului.
ŞEFUL
De! Nu-i ca aici, ca la noi.
PASCU
Ce tot stai să vorbeşti! Aici e raiu. Raiul pe pământ. (Scoate din valiză un pachet).
ŞEFUL
Asta e pachetu nevesti-mi?
PASCU
Nu, nu. E al lui domnul Miroiu, profesorul.
ŞEFUL
Steaua fără nume Mihail Sebastian
27
Că bine zici. (Iese în prag, se uită în dreapta şi în stânga pe peron): Dom’ Profesor! Dom’ Profesor! Ia,
vezi, Ichime, unde-i domnu Miroiu. Că era adineaori pe-aici. (Către Pascu, reintrând): Te aştepta.
PASCU
(Tainic): Dom’le Şef! Ce crezi d-ta că e în pachetul ăsta?
ŞEFUL
Păi ce să fie? O carte.
PASCU
Carte, carte! dar ce fel de carte? (Misterios): Ştii câţi bani costă? 22 de mii de lei.
ŞEFUL
Câţi?
PASCU
22 de mii.
ŞEFUL
Fugi d’acolo. Nu se poate.
PASCU
Pe ochii mei. (Explicând repede): A fost profesorul aseară la mine şi mi-a numărat în mână 22 de
mii de o mie… 22.
ŞEFUL
(Îngrijorat): Dar ce carte să fie?
PASCU
Păi ştiu eu? Cum mi-a dat-o librarul din Bucureşti, aşa i-am adus-o, mi-era şi frică, zău. Auzi d-ta?
22 de mii.
ŞEFUL
22 de mii!
Steaua fără nume Mihail Sebastian
28
SCENA X
ŞEFUL  PASCU  PROFESORUL  apoi D-ra CUCU
PROFESORUL
(Vine grabnic din stânga, pe peron, trece prin faţa ferestrei, intră): Domnu Pascu. Aici erai? Credeam că
n’ai venit?
PASCU
Se poate, dom’ Profesor?
PROFESORUL
Te-am căutat pe peron, afară, la trăsuri.
PASCU
Învălmăşeală mare.
PROFESORUL
(Încet îngrijorat): Ai adus?
PASCU
(Întinzându-i pachetul): Poftim.
PROFESORUL
(Luând pachetul, rămâne o secundă nemişcat). Mulţumesc… Da… Mulţumesc… (Se uită la pachet, pe
urmă la cei doi. Pe urmă trecând spre stânga, aproape de fereastră, la lumină, desface repede pachetul şi scoate de
acolo un volum mare, pe care-l râsfoeşte cu înfrigurare, ca şi cum ar căuta o anumită pagină, un anumit lucru.
Şeful şi Pascu schimbă priviri intrigate).
PASCU
(Scoţând din validă un alt pachet): Uite şi pachetul cucoanei d-tale, dom’ Şef. L-am învelit în hârtie albastră,
să nu le ‘ncurc.
ŞEFUL
Bravo! Să trăeşti. îmi pare rău că nu e nevastă-mea aici, că te opream la masă. Avem o raţă pe
varză o minune! A rămas dela prânz.
PASCU
Las-o pe altădată, că acuma sunt grăbit. Nu vezi câte bagaje am?
ŞEFUL
(Ieşind în prag): Ichime! Ichime! Ia pune mâna pe geamandanul lui domnu Pascu şi du-l la trăsură.
(Ichim vine din stânga, ia geamandanele lăsate pe peron în faţa uşii şi dispare tot în stânga. In acel timp, din
dreapta, pe peron, apare d-ra Cucu.)
PASCU
Steaua fără nume Mihail Sebastian
29
Săru’ mâna d-ră Cucu. Să pofteşti mâine la magazin. Am adus noutăţi.
D-ra CUCU
Nu mai calc în magazinul d-tale. Ai vândut fetelor dintr’a opta ruj de buze.
PASCU
Păi de! domnişoară Cucu. Eu sunt magazin general. Vând de toate şi la toată lumea.
D-ra CUCU
Las’ că discut eu cazul d-tale. (Ameninţătoare): In conferinţă!
PASCU
Îmi pare rău. Eu sunt magazin general… Vă salut. Mă duc… dom’ Profesor Miroiu? Nu veniţi în
târg? Vă duc cu trăsura.
PROFESORUL
(Cufundat în lectură, o clipă nu aude nimic. Pe urmă abia tresare, parcă l-ar fi strigat cineva din somn): Cum?
(Privire vagă, năucită, apoi se reîntoarce la cartea lui).
PASCU
(Schimbă o nouă privire nedumerită cu şeful şi ridică din umeri): 22 de mii.
ŞEFUL
22.
PASCU
Am plecat. M’am dus. Vă salut.
ŞEFUL
Salutare, dom’ Pascu, salutare. (Pascu pleacă prin stânga).
D-ra CUCU
Mă duc şi eu. Dar am o rugăminte, domnule Ispas.
ŞEFUL
La ordin.
D-ra CUCU
Dacă vezi o elevă de-a noastră, ia-i numărul.
ŞEFUL
II iau. Dar nu mai stai la acceleratul de Sinaia?
D-ra CUCU
Nu că e târziu. Şi uite, se întunecă. (Intr’adevăr, de câteva clipe lumina a început să scadă): Domnule
Miroiu. Mergi în oraş? (Profesorul nu aude. E absorbit de lectură).
Steaua fără nume Mihail Sebastian
30
ŞEFUL
(Încet): D-ră Cucu! Ştii d-ta ce carte citeşte profesorul?
D-ra CUCU
De unde să ştiu? (Cu dispreţ): O carte de-ale lui.
ŞEFUL
Ştii cât costă? Ştii câţi bani a dat pe ea? (Tăcere pentru a-şi pregăti lovitura). 22 de mii de lei.
D-ra CUCU
(Speriată): Nu mai spune.
ŞEFUL
Pe ochii mei (Repede, explicaţiuni): Mi-a spus Pascu că el i-a adus-o dela Bucureşti, 22 de mii. 22 de
hârtii de câte o mie.
D-ra CUCU
E nebun.
ŞEFUL
Nu e lucru curat.
D-ra CUCU
(Făcând un pas): Stai că-l întreb.
ŞEFUL
(Oprind-o): Nu. Lasă-mă pe mine. Îl descos eu. Cu binişorul.
D-ra CUCU
22 de mii! Ce-o să fie mâine în cancelarie.
ŞEFUL
In cancelarie? Ce-o să fie în tot târgul!
D-ra CUCU
Eu nu mai stau. Nu, nu mai stau. La revedere, domnu Ispas… (O ia repede spre stânga): 22 de mii…
(Trece prin faţă ferestrelor, dispare.
Steaua fără nume Mihail Sebastian
31
SCENA XI
ŞEFUL  PROFESORUL
Profesorul a rămas lângă fereastră cu totul cufundat în carte. Nu aude nimic, nu vede pe nimeni.
Lumina a scăzut şi mai mult. Şeful îl priveşte în tăcere câteva secunde, pe urmă se apropie de el.
ŞEFUL
(Încet, cum ar trezi pe cineva din somn, îl bate pe umăr): Dom’ Profesor? Să-ţi aprind lampa.
PROFESORUL
(Tresărind, năuc): Cum?
ŞEFUL
Zic, să-ţi aprind lampa. S’a întunecat.
PROFESORUL
Nu, că mă duc.
ŞEFUL
Dar de ce? Stai aici liniştit.
PROFESORUL
(Strângând în mâini cartea, cu oarecare nelinişte): Am de lucru… Am de citit…
ŞEFUL
Tocmai d’asta zic şi eu. Iţi aprind lampa… şi nu te turbură nimeni. (Aprinzând o lampă de petrol, cu
abat-jour depe birou): Mergem împreună mai târziu… Te duc eu în oraş. Ei, ia şezi… şezi.
PROFESORUL
(Puţin năucit, ezită… parcă ar pleca, dar cercul galben de lumină al lămpii îl atrage, deschide cartea din nou, o
răsfoeste înfrigurat).
ŞEFUL
(Se îndreaptă spre uşă şi strigă din prag): Ichim! vezi de lampioane. Şi aprinde felinarul pe peron…
Acuma pică acceleratul şi ne găseşte cu felinarul stins… (Reintră, se apropie de profesor şi se uită peste
umărul lui în carte): Frumoasă carte, dom’ Profesor?
PROFESORUL
(Tresărind): Cum?
ŞEFUL
Zic, frumoasă cartea pe care-o ceteşti?
PROFESORUL
(Evasiv): O carte veche.
Steaua fără nume Mihail Sebastian
32
ŞEFUL
De! Cărţile ca vinul. Cu cât îs mai vechi, cu atât îs mai ale dracului… Aveam şi eu una mai de
mult, cu poze. Tu! ce poze!… A d-tale are poze?
PROFESORUL
Da. Adică nu… Nişte planşe, nişte hărţi.
ŞEFUL
(Schimbare de ton): Dorn’ Profesor! Să nu te superi că te‘ntreb. E adevărat?
PROFESORUL
Ce?
ŞEFUL
22.000 ai dat pe ea?
PROFESORUL
De unde ştii?
ŞEFUL
Păi dacă n’oi şti eu, cine să ştie? Nu stau toată ziua aici la gară? 22?
PROFESORUL
(Simplu): Da.
ŞEFUL
Păi nu e mult?
PROFESORUL
Este… dar… ce era să fac ? Aveam nevoie de ea…
ŞEFUL
Ce-o să spue lumea în târg?
PROFESORUL
Ce să spue?
ŞEFUL
Păi de! 22 de mii sunt bani. Şi, ca omu, te întrebi? de unde?
PROFESORUL
Am strâns. Economii, lecţii particulare… de ani de zile aştept… (Puţin jenat) şi m’am şi
împrumutat.
ŞEFUL
(Dojenitor): Păi vezi!
Steaua fără nume Mihail Sebastian
33
PROFESORUL
Dar mâine e întâiu… iau leafa dela liceu… şi plătesc.
ŞEFUL
Patimă mare, dom’ Profesor… (Cu alt ton): Da barem face? Ce scrie în ea? Despre ce e vorba?
PROFESORUL
(Bănuitor, se ridică): E târziu… Mă duc.
ŞEFUL
Aşteaptă, frate, că mergem împreună. Numai să treacă acceleratul şi închid prăvălia.
PROFESORUL
Închizi ?
ŞEFUL
Adică, vorba vine. Până la noapte, la 11,35 nu mai am niciun tren. Şi pe urmă-mi ţine locul
Antoniu, impiegatul.
(Între timp lumina a scăzut mult. Peronul aproape nu se mai vede prin fereastră. Se desluşeşte totuşi umbra lui
Ichim, care apare din stânga, cu un baston de lampagiu fi se opreşte în fata felinarului).
Steaua fără nume Mihail Sebastian
34
SCENA XII
ŞEFUL – PROFESORUL – ICHIM
ŞEFUL
(Ieşind în prag): Ichim! Ai şters lampa?
ICHIM
(Pe peron aprinzând lampa): Şters.
ŞEFUL
Gaz e destul? Te-ai uitat bine?
ICHIM
E plină dom’ Şef, că numai eri am turnat. Tocmai bine arde nană dimineaţa.
ŞEFUL
Raţele le-ai închis?
ICHIM
Închis.
ŞEFUL
Le-ai numărat. Nu lipseşte niciuna?
ICHIM
Lipseşte aia de-aţi mâncat-o dv. la prânz… Şi am plătit-o eu.
ŞEFUL
(Trecând peste aceasta chestiune penibilă): Bine, bine… (Un şuerat depărtat de tren).
ICHIM
I-auzi-l cum şueră. I-a dat drumul dela canton.
ŞEFUL
(Reintră în birou, îşi ia chipiul din cui): Vine acceleratul, dom’ Profesor.
PROFESORUL
(Care din nou se cufundase în cartea lui): Cum?
ŞEFUL
Zic, vine acceleratul.
PROFESORUL
(Preocupat de cu totul alte lucrări): Domle Şef, n’ai cumva o lupă?
Steaua fără nume Mihail Sebastian
35
ŞEFUL
O lupă? Da de ce?
PROFESORUL
Îmi trebue mie.
ŞEFUL
N’am. De unde să am?
PROFESORUL
Dar o bucată de hârtie.
ŞEFUL
Câtă vrei. Poftim (Ii dă de pe masă o foaie de hârtie): Eu mă duc să primesc acceleratul şi mă ‘ntorc.
PROFESORUL
Stă mult?
ŞEFUL
Aşi! Nu urcă nimeni, nu coboară nimeni… Mă şi ‘ntreb de ce mai opreşte. (Iese pe peron şi trage uşa
după el. Profesorul rămâne la masă, aplecat peste carte. Din când în când îşi duce mâna dreaptă la ochi şi se uită
în carte, ca prinţi un ochean. Din când în când notează cu febrilitate ceva pe hârtie.
Steaua fără nume Mihail Sebastian
36
SCENA XIII
PROFESORUL  ŞEFUL  CONDUCTORUL  NECUNOSCUTA
Sgomot de tren se apropie mereu mai puternic. Şuerat ascuţit de locomotivă, roţi, tampoane etc.
Prin geamul uşii şi prin fereastră se vede cum intră în gară, dela dreapta la stânga (în sens invers
decât cele două trenuri precedente), trenul accelerat. Ochiul roşu al locomotivei dispare repede
spre stânga. Vagoane cu ferestre luminate defilează în viteză descrescândă până ce trenul se
opreşte. Un sgomot de tampoane ciocnite şi pe urmă câteva secunde de tăcere completă. Se aud
apoi paşi grăbiţi pe peron. Cineva deschide uşa. E conductorul trenului.
CONDUCTORUL
(Din prag): Domnu Şef! Domnu Şef! (Profesorul tresare, ridică capul).
ŞEFUL
(De pe peron, trecând prin faţa ferestrei): Aicia sunt. Ce s’a întâmplat?
CONDUCTORUL
(A dispărut din prag. Vocile vin din semiobscuritatea peronului): Un călător fără bilet. Nu vrea să
plătească. Nu vrea să se legitimeze.
ŞEFUL
Unde e?
CONDUCTORUL
Daţi-vă jos, coniţă. Daţi-vă jos.
ŞEFUL
Poftiţi aici la lumină… (Din întunericul peronului se desprinde brusc o arătare albă. E o femee tânără, în
rochie albă de seară, cu braţele albe, foarte decoltată. O poşetă într’o mână, un voal albastru în cealaltă. Profesorul
tresare. Pentru prima oară ridică cu adevărat ochii în carte. Privire încremenită).
NECUNOSCUTA
(Intrând): Ce vreţi cu mine? De ce m’aţi dat jos din tren?
ŞEFUL
(Intrând după ea): Dv. aveţi bilet ?
CONDUCTORUL
N’are.
ŞEFUL
(Erarhic, superior): Lasă-mă domnule să întreb. (Către călătoare): Aveţi bilet?
NECUNOSCUTA
N’am.
Steaua fără nume Mihail Sebastian
37
ŞEFUL
Atunci trebue să plătiţi.
NECUNOSCUTA
Ce?
ŞEFUL
Biletul.
CONDUCTORUL
Şi amenda.
ŞEFUL
Sigur. Şi amenda.
NECUNOSCUTA
Am plătit.
ŞEFUL
Cum?
NECUNOSCUTA
Da. Am plătit.
ŞEFUL
Cui.
NECUNOSCUTA
Dumnealui
ŞEFUL
(Conductorului): Auzi, domle ce spune; că a plătit.
CONDUCTORUL
Vorbă să fie. Uitaţi-vă ce mi-a dat. (Ii întinde şefului câteva fise rotunde).
ŞEFUL
(Cercetându-le): Ce e asta? (Citind): “Cazinoul din Sinaia” “Bun pentru lei douăzeci. Bun pentru lei o
sută, bun pentru lei douăzeci”. (Nedumerit): Ce sunt astea ?
NECUNOSCUTA
Fise dela Cazinou… Am uitat să le schimb… în grabă… Sunt dela ruletă…
ŞEFUL
Şi cu asta vrei d-ta să călătoreşti?
Steaua fără nume Mihail Sebastian
38
NECUNOSCUTA
E tot ce am. Nu sunt bune?
ŞEFUL
Ia ascultă doamnă, îţi atrag atenţia că aici te afli într’un birou public. Eu n’am timp. Trenul nu
aşteaptă. Plăteşti sau nu.
PROFESORUL
(Timid, făcând un pas): Dacă n’are cu ce…
ŞEFUL
Dacă n’are cu ce, să stea acasă. (Către Conductor): In ce clasă ai găsit-o domle?
CONDUCTORUL
Întâia. Se închisese singură într’un compartiment si nu voia să lase pe nimeni înăuntru.
NECUNOSCUTA
(Simplu): Mă durea capul.
ŞEFUL
Poftim! Umblă cu clasa întâia, o doare capul şi n’are bilet. (Către Conductor): Urcă-te domle în tren
şi dă-i drumul. Dumneaei rămâne aici.
NECUNOSCUTA
Unde aici?
ŞEFUL
Aici, în gară.
NECUNOSCUTA
Nici nu mă gândesc.
ŞEFUL
Doamnă!…
NECUNOSCUTA
(Către Conductor, tăindu-i drumul): Să nu faci un pas: fără mine nu pleci.
CONDUCTORUL
(Scoţându-şi ceasul din buzunar): Am patru minute întârziere, coniţă. Nu mai pot să stau. Eu sunt
accelerat.
NECUNOSCUTA
Fără mine nu pleci. M’auzi? (Cu o mişcare bruscă se aşează în faţa uşii drept în prag): Nimeni nu iese de
aici fără mine.
PROFESORUL
Steaua fără nume Mihail Sebastian
39
(Timid, ca si cum ar vrea să se disculpe, dar să şi protesteze împotriva acestei sechestrări): Doamnă… eu… eu
nu sunt…
NECUNOSCUTA
Ce nu eşti? Ce nu eşti? Nu v’ar fi ruşine. Trei bărbaţi şi o singură femee. Mă daţi jos din tren în
plină noapte, în plin câmp.
ŞEFUL
(Jignit): Daţi-mi voie. Aici nu e câmp.
NECUNOSCUTA
In plină pădure. Ce vreţi dela mine? Banii? Viaţa?
CONDUCTORUL
(Încet către Şef): E nebună.
NECUNOSCUTA
(Exasperată, strigând): Ce vreţi? Ce vreţi?
PROFESORUL
Doamnă…
CONDUCTORUL
Coniţă…
ŞEFUL
Lasă-mă pe mine şi la primul moment şterge-o… (Către necunoscută): Doamnă! Ne-aţi înţeles
greşit. Noi n’avem de gând să vă oprim aici. Că ce să facem cu dv. aici?
NECUNOSCUTA
Atunci de ce m’aţi dat jos din tren?
ŞEFUL
Pentru o formalitate.
NECUNOSCUTA
Frumoasă formalitate!
ŞEFUL
Ce vreţi. Datoria… Regulamentul! Trebue să facem un proces-verbal.
NECUNOSCUTA
(Speriată, bănuitoare): Proces! Mie ? Proces!
ŞEFUL
Verbal. Numai aşa de formă. Scriem pe hârtie cum s’au petrecut lucrurile, semnaţi şi gata.
Steaua fără nume Mihail Sebastian
40
NECUNOSCUTA
(Mereu bănuitoare): Şi pe urmă?
ŞEFUL
Pe urmă plecaţi.
NECUNOSCUTA
Cu trenul sta?
ŞEFUL
Sigur. Vă aşteaptă.
NECUNOSCUTA
(După o secundă de îndoială, în care timp i-a privit pe toţi trei bărbaţi): Atunci, atunci să semnez mai
repede. Unde?
ŞEFUL
Poftiţi aici, la masă… (Ii oferă un scaun. Femeea mereu cu aceeaşi expresie de prudenţă, de teamă, de nelinişte,
se deslipeşte de uşă şi vine spre locul indicat. Şeful face semn cu mâna conductorului să iasă.
PROFESORUL
(Care abia acum înţelege stratagema, vrea să protestele): Domnule Şef… Nu se poate…
ŞEFUL
(Încet, energic): Domnule Profesor, d-ta să nu te amesteci. Astea-s chestii de serviciu. (Conductorul
iese tiptil, neobservat): Luaţi loc! Aici!
PROFESORUL
(Va s’o prevină): Doamnă! Doamnă!
ŞEFUL
(Împiedecându-l): Să vă dau o hârtie şi un toc. Să redactăm… şi pe urmă să semnaţi…
NECUNOSCUTA
Semnez orice… dar mai repede.
ŞEFUL
Numai decât… Numai decât…
(Trenul a pornit între timp. In prima clipă femeea nu fi-a dat seama. Se aude fueratul locomotivei).
NECUNOSCUTA
(Tresărind):Ce e asta? (Sgomotui roţilor fi al tampoanelor se accentuează. Femeea se ridică brusc în picioare, cu o
mişcare de spaimă, aleargă spre uşă cu un ţipăt): Ce e asta? (In prag se opreşte o secundă, privind buimăcită
vagoanele luminate, care defilează spre stânga din ce în ce mai repede. Se rupe din această scurtă încremenire şi
aleargă pe peron după tren. Rochia ei albă se vede trecând prin faţa ferestrei. Ultimul vagon se vede de asemenea
prin fereastră, dispărând. Se aude de-afară strigătul ei disperat): Opreşte… Opreşte… (Un nou şuerat de
locomotivă îi acoperă vocea).
Steaua fără nume Mihail Sebastian
41
Steaua fără nume Mihail Sebastian
42
SCENA XIV
ŞEFUL  PROFESORUL  NECUNOSCUTA
Câteva secunde de nemişcare. Se mai aude doar sgomotul trenului depărtându-se. Pe urmă rochia
albă se vede trecând pe peron prin faţa ferestrei dela stânga spre dreapta. Cu o expresie de
oboseală, de tristeţe, de disperare, femeia apare în prag.
NECUNOSCUTA
(Uitându-se buimăcită la cei doi bărbaţi şi pe urmă fixându-l pe şef, fără violenţă): Canalie!
ŞEFUL
(Ridică din umeri): De! Doamnă.
NECUNOSCUTA
(Mai mult pentru ea): A plecat…
ŞEFUL
N’am ce face. Datoria. Regulamentul.
NECUNOSCUTA
(E sfârşită de oboseală, intră înăuntru, face câţiva paşi, cade pe scaun): A plecat…
ŞEFUL
(Instruind afacerea): Numele dv. Doamnă.
NECUNOSCUTA
(Ridică spre el o privire nedumerită, absentă)
ŞEFUL
Trebue să încheiem procesul-verbal. Numele, domiciliul, vârsta, profesiunea.
NECUNOSCUTA
(Nu răspunde, n’a auzit, nu vede).
ŞEFUL
(După o pauză): Faceţi rău că nu răspundeţi. Eu proces-verbal trebue să închei. Mă obligă
regulamentul şi dacă nu răspundeţi, voiu fi silit să m’adresez poliţiei. (Cu intenţie): Avem poliţie
aici, măcar că suntem în câmp, cum ziceaţi adineaori.
PROFESORUL
(Se aproprie de ea mişcat): De ce nu răspundeţi? Doamnă? Cum vă cheamă?
NECUNOSCUTA
Lasă-mă. Lăsaţi-mă.
Steaua fără nume Mihail Sebastian
43
PROFESORUL
Cum vă cheamă? De unde veniţi?
NECUNOSCUTA
Lăsaţi-mă’ţi, spun. Sunt obosită.
PROFESORUL
Poate aveţi un act. O legitimaţie.
NECUNOSCUTA
(Întinzându-i poşeta cu un gest de nesfârşită oboseală): Nu ştiu. Caută. Vezi şi d-ta ce găseşti.
PROFESORUL
(In poşeta, face un pas spre rampă, urmat de şef deschide caută, scoate unul câte unul diverse obiecte, pe care k dă
şefului să le ţină): O sticluţă cu parfum…
ŞEFUL
(Mirosind în aer): Miroase grozav.
PROFESORUL
O batistă… un ruj de buze… O tabacheră cu două ţigări…
ŞEFUL
(Mirosind ţigările): Ţigări străine.
PROFESORUL
(A golit poşeta): Asta e tot.
ŞEFUL
Niciun act?
PROFESORUL
Niciunul.
ŞEFUL
Nicio hârtie?
PROFESORUL
Nimic.
ŞEFUL
(După un moment de reflecţii): Eu îl anunţ pe Dincă, comisarul. Aici nu e lucru curat.
PROFESORUL
Steaua fără nume Mihail Sebastian
44
(Întorcându-se spre necunoscuta care a rămas pe scaun în aceeaşi stare de prostaţie): Doamnă, vă rog… In
propriul dv. interes, vă rog mult, faceţi un efort… răspundeţi… Aduceţi-vă aminte… Cine
sunteţi? De unde veniţi? Unde vă duceţi?
NECUNOSCUTA
(Ridică ochii spre el, îl priveşte absentă, se ridică în picioare): Mă duc… (Cu bruscă hotărîre porneşte spre uşă):
Mi duc să mă omor. Mă arunc pe linie. (Iese repede, dispare, în întunerec).
PROFESORUL
(Turburat): Doamnă!
ŞEFUL
E nebună rău.
PROFESORUL
Se întâmplă o nenorocire. Trebue s’o salvăm.
ŞEFUL
Fii liniştit. Nu e niciun tren la ora asta.
PROFESORUL
(A ieşit pe peron): Doamnă! Doamnă! (Se întoarce) Nu ştiu unde e. E prea întunerec. N’o văd.
ŞEFUL
Nu te mai frământa dom’ Profesor. Nu-ţi spun că nu i niciun tren? (Strigând din prag): Ichime!
Ichime! Vezi că e o femee pe linie.
VOCEA LUI ICHIM
(Din depărtare): Fereşte linia, fereşte linia.
ŞEFUL
(Adulmecând aerul): Şi miroase, domnule, a parfum de mi-a umplut toată gara. Să vie nevastă-mea
acum, atâta-mi trebue… (Cu alt ton după o secundă): E din lumea mare. Te-ai uitat la ea.
PROFESORUL
(Cu emoţie): E frumoasă.
ŞEFUL
Te-ai uitat ce rochie are? Braţele goale, gâtul gol, spatele gol. Pe jumătate desbrăcată.
PROFESORUL
E foarte frumoasă… (Plin de nelinişte): Numai de nu s’ar omorî…
ŞEFUL
Deocamdată nu poate că n’are tren. Tii! Mare bucluc. Tocmai mie să mi se întâmple una ca asta.
Nu putea domle s’o dea jos la Câmpina sau la Breaza!
Steaua fără nume Mihail Sebastian
45
PROFESORUL
Dumneata eşti de vină. Trebuia s’o laşi să plece.
ŞEFUL
Nu puteam domle Profesor. Se opune regulamentul. (Iritat): Şi pe urmă, adică ce?… Pentru că
miroase a parfum, pentrucă vine dela Sinaia, pentrucă umblă desbrăcată şi pentrucă joacă la
ruletă, să-şi bată joc de calea ferată şi de gara mea?
PROFESORUL Şi dacă se omoară?
ŞEFUL
Bocluc mare. Anchetă, rapoarte. Mă dă la gazetă. După 23 de ani de carieră.
VOCEA LUI ICHIM
(Mai de aproape): Fereşte linia.
ŞEFUL
(Ieşind repede în prag): Ai găsit-o Ichim!
VOCEA LUI ICHIM
Aicia-i dom’ Şef.
ŞEFUL
Ce face?
VOCEA LUI ICHIM
Stă pe linie Si trage din ţigare.
PROFESORUL
(Iese repede îngrijorat): Doamnă!… (Dispare în întunerec).
ŞEFUL
(Din prag): Coniţă!… Doamnă! Veniţi aici la lumină. Degeaba staţi pe linie. Până la 11,35 nu e
niciun iun să vă calce.
NECUNOSCUTA
(Se reîntoarce, urmată de profesor): Ce vreţi cu mine? De ce m’aţi chemat? De ce nu mă lăsaţi în pace.
PROFESORUL
Doamnă… noi vă vrem binele.
NECUNOSCUT
Am văzut.
PROFESORUL
Afară e răcoare, e umed, s’ar putea să răciţi, sunteţi îmbrăcată aşa de… aşa de subţire…
Steaua fără nume Mihail Sebastian
46
NECUNOSCUTA
(Işi strânge umerii, înfiorată): Mi-e frig.
PROFESORUL
Vedeţi.
ŞEFUL
Nu e mai bine aici? Aveţi scaun, aveţi lampă. Mai stăm de vorbă şi ne trecem vremea.
NECUNOSCUTA
(Cu un gest de oboseală, de indiferenţă): La urma urmelor… (Se aşează pe scaun).
ŞEFUL
Aşa… (După o secundă): Prin urmare, pe dv. cum vă cheamă?
NECUNOSCUTA
(Repede): Iar începi?
PROFESORUL
Doamnă, înţelegeţi… Vă implor să înţelegeţi… dacă întrebăm, dacă insistăm, e pentrucă vrem să
vă venim într’ajutor.
NECUNOSCUTA
N’am nevoie.
PROFESORUL
Sunteţi enervată. Înţeleg. Nu vreţi să ne răspundeţi. Şi asta înţeleg. Uite: nu vă mai punem nicio
întrebare.
ŞEFUL
Zău, şi procesul-verbal cum îl scriu?
PROFESORUL
(Scurt): Dă-l încolo de proces-verbal. (Către necunoscută): Nu vă mai punem nicio întrebare. Dar
îngăduiţi-ne măcar să ghicim… Dv. probabil veniţi dela Sinaia.
NECUNOSCUTA
Probabil.
PROFESORUL
Si probabil vă duceţi la Bucureşti
NECUNOSCUTA
Probabil.
PROFESORUL
Steaua fără nume Mihail Sebastian
47
Ei bine, ori la Bucureşti, ori la Sinaia, trebue să aveţi pe cineva… o rudă, un prieten… cineva pe
care să-l anunţăm de situaţia în care vă aflaţi.
NECUNOSCUTA
(Ideea i se pare bună): Crezi?
PROFESORUL
Sigur. Daţi-ne o adresă, un nume, o indicaţie.
NECUNOSCUTA
Crezi că s’ar putea?
ŞEFUL
De ce să nu se poată? Dăm o telegramă. Sau poate… (arătând telefonul din perete): Chemăm la
telefon.
NECUNOSCUTA
Telefon?
PROFESORUL
Evident.
NECUNOSCUTA
Bine… atunci,,. Atunci chemaţi Sinaia. La hotel Palace… sau… dacă nu e acolo… la Cazinou.
ŞEFUL
(Mergând spre telefon): De cine trebue să întreb?
NECUNOSCUTA
De… (S’a răsgândit brusc): Nu. Nu pot. Nu vreau. Mai bine mă omor. Mai bine mă arunc înaintea
trenului.
ŞEFUL
Nu v’am spus că nu e niciun tren până la 11,35?
NECUNOSCUTA
11,35? Bine. Aştept. Am să mă omor La 11,35.
PROFESORUL
Dar de ce să vă omorîţi?
ŞEFUL
Si de ce tocmai aici? Nu e păcat? Sunt şi eu un om cu familie, cu greutăţi. Vreţi să mă băgaţi în
bucluc. Anchetă, rapoarte.
PROFESORUL
(Cu elan, cu emoţie); Doamnă!…
Steaua fără nume Mihail Sebastian
48
ŞEFUL
Uite, sunt slujbaş sărac, dar vă dau eu din buzunarul meu un bilet până la Câmpina şi acolo faceţi
ce ştiţi. Gară mare, linii multe.
PROFESORUL
Doamnă, treziţi-vă, desmeticiţi-vă. Alungaţi gândul i ca absurd, sunteţi tânără, sunteţi frumoasă.
NECUNOSCUTA
Serios? Aţi observat?
PROFESORUL
Trebue să trăiţi.
NECUNOSCUTA
(Uitându-se de jur-împrejur): Unde? Aici?
PROFESORUL
Veţi pleca. Trebue să plecaţi
NECUNOSCUTA
Dacă trebue, de ce m’aţi dat jos din tren.
ŞEFUL
Fiindcă n’aveaţi bilet.
PROFESORUL
Vă vom da noi bilet.
ŞEFUL
Care noi?
PROFESORUL
Eu.
ŞEFUL
Ai bani?
PROFESORUL
(Încurcat): Acuma nu. Dar mâine dimineaţă iau leafa.
NECUNOSCUTA
Mâine dimineaţă? Nu aştept până mâine dimineaţă. Aici în câmp.
ŞEFUL
(Jignit): Cum în câmp, Doamnă? Cum în câmp? Daţi-mi voie? Sunteţi într’un oraş.
Steaua fără nume Mihail Sebastian
49
NECUNOSCUTA
Ce oraş?
ŞEFUL
Îmi pare rău. Comună urbană. Judecătorie, spital…
PROFESORUL
Liceu…
ŞEFUL
8.000 de locuitori.
PROFESORUL
(Cu puţină amărăciune): 8.245 la ultimul recensământ.
ŞEFUL
Şi încă pe mine nu mă numărase, că eram la Bucureşti după treburi în ziua aia.
NECUNOSCUTA
8.245 de locuitori. (Către Şef): Cu d-ta 8.246. (Gânditoare): Dacă rămân aici în noaptea asta vom fi
8.247. (După o clipă): E un hotel?
ŞEFUL
Se poate să nu fie? Hotelul Monopol, în centru.
NECUNOSCUTA
Dar n’am bani.
PROFESORUL
Asta n’ar fi nimic. II plătim mâine, dar n’aveţi acte.
ŞEFUL
Adevărat. Şi fără acte nu se poate. (Către Profesor): Ce-ar fi s’o ducem la spital? Zicem că a avut un
accident.
NECUNOSCUTA
La spital? Nu merg la spital.
ŞEFUL
Atunci la poliţie.. Fără acte numai la poliţie vă primeşte.
PROFESORUL
Nu-l ascultaţi, doamnă. Nu ştie ce vorbeşte.
ŞEFUL
Steaua fără nume Mihail Sebastian
50
N’oi fi ştiind, dar fără acte, unde vrei s’o ducem. (Necunoscutei): De ce n’oţi fi vrând, zău aşa, să
spuneţi cum vă cheamă?
NECUNOSCUTA
Mă plictiseşti. Mai e mult până la 11,3 5? Aşi vrea să se termine.
PROFESORUL
(Îngrijorat din nou): Doamnă…
NECUNOSCUTA
(Din nou exasperată): Mă plictiseşti, mă plictisiţi. Mi-e frig, mi-e somn, mi-e foame.
ŞEFUL
Să vă dăm ceva de mâncare.
NECUNOSCUTA
(Cu desgust): Unde? Ce?
ŞEFUL
Mare lucru n’avem. Dar e nişte raţă pe varză, rămasă de la prânz. O minune! A călcat-o ieri
acceleratul.
MECUNOSCUTA
Nu mănânc raţe călcate de accelerat.
ŞEFUL
Ce are aface? E o minune. Numai că nu ştiu cum să facem, să nu ne vadă nevastă-mea, că-mi
aprind paie în cap, n’o cunoaşteţi pe nevastă-mea.
NECUNOSCUTA
(Agitată): Ce noapte! Ce coşmar. N’are să se mai termine niciodată? N’are să se mai facă niciodată
zi?
PROFESORUL
Ba da, doamnă. Dar trebue calm, răbdare.
NECUNOSCUTA
Nu pot, nu mai pot. Aşi vrea să mor. Aşi vrea să dorm. De ce nu m’aţi lăsat afară pe linie… Era
aşa de bine… (Lăsându-se să cadă pe un scaun): Eu mă culc aici. Stingeţi lumina.
ŞEFUL
Vai de mine! Aicea nu se poate. Aicea vine nevastă-mea.
NECUNOSCUTA
Steaua fără nume Mihail Sebastian
51
(Se ridică în picioare. E iar în culmea disperării.) Atunci unde, unde, unde? Aicea nu, pe linie nu, ce
vreţi cu mine.
PROFESORUL
Doamnă… Nu ştiu dacă pot, nu ştiu dacă trebue… vedeţi… eu am o locuinţă modestă… o
singură cameră… dacă vreţi… dac’aţi vrea… eu plec de acasă… şi rămâneţi acolo singură…
Peste noapte… Numai până se face ziuă… Eu mă duc să dorm la un coleg. (Către Şef, explicativ):
La Udrea, profesorul de muzică.
ŞEFUL
Bună idee.
PROFESORUL
Mâine dimineaţă totul va fi mai simplu. Vom găsi bani, veţi pleca, dar până atunci vă odihniţi.
ŞEFUL
Vă mai veniţi în fire.
PROFESORUL
Şi mâine dimineaţă…
ŞEFUL
Facem procesul-verbal.
PROFESORUL
(Scurt): Lasă procesul-verbal. (Către necunoscută): Vă rog să aveţi încredere în mine. Vă rog să
primiţi. Primiţi?
NECUNOSCUTA
(După un moment de tăcere): E departe?
PROFESORUL
La zece minute, la un sfert de oră de aici.
NECUNOSCUTA
Bine. Să mergem. Mi-e somn.
PROFESORUL
(Arătându-i drumul spre uşă): Pe aici… pe aici. (Necunoscuta iese urmată de profesor. Se văd prin fereastră
trezind spre stânga).
ŞEFUL
(Rămas singur în scenă, observă pe birou cartea profesorului): Dom’ Profesor. (Iese în prag): Domnu
Miroiu!
PROFESORUL
(Întorcându-se): Ce e? Ce vrei?
Steaua fără nume Mihail Sebastian
52
ŞEFUL
Ţi-ai uitat cartea.
PROFESORUL
(Cu un fel de spaimă): Cartea! (O ia în mâini, o deschide în neştire): Şi aveam de lucru în noaptea asta.
Aveam de cetit.
ŞEFUL
Patimă mare, dom’ Profesor. Patimă mare!… (Profesorul pleacă grăbit. Se vede prin fereastră trecând).
CORTINA
Steaua fără nume Mihail Sebastian
53
ACTUL II
Acasă, la profesor, în aceiaş seară. Interior de celibatar, în provincie. Totul e curat, dar sărăcăcios,
desperechiat. Masă, scaune, un divan. Un raft cu cărţi. De altfel, cărţi sunt cam peste tot. Pe masă,
pe scaune, pe jos.
O uşă de intrare în dreapta, planul I. O alta uşă în stânga, planul II. Duce spre o altă încăpere
(bucătărie, oficiu, debaras).
In peretele din fund, fereastră dublă, dând spre o mică grădiniţă înspre stradă.
La ridicarea cortinei scena e goală. întuneric. Prin fereastră se vede un cer senin de vară, înstelat.
In depărtare silueta albastră închis a munţilor.
SCENA I
PROFESORUL  NECUNOSCUTA
Tăcere. Un câine latră pe undeva, prin mahala. Un altul îi răspunde din depărtare. Se aude din
dreapta o cheie răsucită în broasca, uşa se deschide.
PROFESORUL
(Intrând): Pe aici, pe aici…
NECUNOSCUTA
(Urmându-l): Am ajuns?
PROFESORUL
Da. Suntem acasă. (Pune cu mare grijă cartea pe masă).
NECUNOSCUTA
Ce întuneric!
PROFESORUL
O clipă şi aprind lampa. (Caută bâjbâind): Numai să găsesc chibriturile.
NECUNOSCUTA
Nu e lumină electrică?
PROFESORUL
Nu… Adică de fapt este, dar nu i-a dat încă drumul. Abia la toamnă, când o fi gata uzina.
Steaua fără nume Mihail Sebastian
54
NECUNOSCUTA
Nu aştept eu până atunci.
PROFESORUL
(A găsit cutia cu chibrituri, dar chibritul nu ia foc): Nu vrea să se aprindă. Umezeală mare.
NECUNOSCUTA
Ce întuneric! Ce străzi! M’am lovit de toţi copacii, • 1”toate gardurile.
PROFESORUL
(A reuşit însfârşit să aprindă un chibrit): Îmi pare rău doamnă, îmi pare foarte rău (A aprins lampa.
Lampă de petrol, cu abat-jour alb, rotund, de porţelan, care dă o lumină mică, scăzută).
NECUNOSCUTA
(Lăsându-se să cadă pe un scaun): Nu mai pot. Sunt sdrobită. (Işi aruncă din picior un pantof, pe urmă pe
celălalt): Mi-am rănit picioarele. Câte pietre! Câţi bolovani ! (Rămasă în ciorapi, îşi freacă talpa
piciorului).
PROFESORUL
(Ridicând un pantof de jos): De fapt, în centru, strada e pavată, dar aici pe la noi…
NECUNOSCUTA
Nu se pavează niciodată?
PROFESORUL
Ba da. Poate… la anul…
NECUNOSCUTA
Ghinionul meu! Am venit cu un an prea devreme.
PROFESORUL
(Căutând celălalt pantof): Nu văd celălalt pantof. Nu ştiu unde este.
NECUNOSCUTA
E prea întuneric aici. Ce lumină chioară. Nu poţi s’o faci mai mare?
PROFESORUL
Ba da. Dar nu e bine. Se vede din stradă.
NECUNOSCUTA
Ei şi?
PROFESORUL
Nu trebue să se ştie că sunteţi aici.
NECUNOSCUTA
Steaua fără nume Mihail Sebastian
55
Atunci stinge. Ori o stingi, ori o faci mai mare. Nu pot s’o sufăr aşa.
PROFESORUL
Cum doriţi. Numai să ştiţi că nu e bine. Trece lume pe stradă.
NECUNOSCUTA
Nu trece nimeni. Strada e pustie.
PROFESORUL
Acuma. Dar mai târziu dă drumul de la cinematograf… Că azi e Miercuri.
NECUNOSCUTA
Şi dacă e Miercuri?
PROFESORUL
Miercuri şi Sâmbătă e cinematograf. Totdeauna.
NECUNOSCUTA
Şi d-ta nu te-ai dus?
PROFESORUL
Nu. Nu mă duc niciodată. (Ridica fitilul lămpii: lumină mare).
NECUNOSCUTA
(Se ridică în picioare şi aruncă o privire circulară asupra încăperii): Aici locueşti d-ta? Aici… trăesti d-ta…
PROFESORUL
Da.
NECUNOSCUTA
Oribil!
PROFESORUL
Nu vă place?
NECUNOSCUTA
Ba da. Iartă-mă. E foarte… frumos.
PROFESORUL
Nu. Nu e frumos, dar pentru mine, e tot ce-mi trebue Şi nici nu e departe de şcoală. Fiindcă nu
ştiu dacă v’am spus… eu sunt profesor.
NECUNOSCUTA
Nu era nevoie să-mi spui. Se vede.
PROFESORUL
După ce?
Steaua fără nume Mihail Sebastian
56
NECUNOSCUTA
După tot. (Privire circulară asupra întregei încăperi, privire în care e cuprins şi el, ca un obiect în plus):
Groaznic! Parcă tot era mai bine afară! Cel puţin să deschidem fereastra. (Merge spre fereastră).
PROFESORUL
(Speriat): Nu!
NECUNOSCUTA
(Mirată): De ce?
PROFESORUL
(Foarte îngrijorat): Nu v’am spus? O să dea drumul la cinematograf. Trece lume pe stradă. O să vă
vadă.
NECUNOSCUTA
Ei şi? (Deschide larg fereastra).
PROFESORUL
La ora asta… O femee… aici…
NECUNOSCUTA
La d-ta, n’a venit niciodată o femee?
PROFESORUL
Doamnă! Cum vă puteţi închipui…
NECUNOSCUTA
Vrei să spui că nu primeşti niciodată?
PROFESORUL
Sunt un om serios. Un profesor. Un om cu răspundere.
NECUNOSCUTA
Vrei să spui că eu sunt singura femee… Prima femee care intră în casa asta?
PROFESORUL
Doamnă… vă rog să credeţi că n’aşi fi cutezat niciodată… dacă n’ar fi fost împrejurările cu totul
neobişnuite în care v’am întâlnit…
NECUNOSCUTA
Ce tânăr eşti! Sau ce bătrân!
PROFESORUL
Doamnă ! vă rog, vă conjur, plecaţi dela fereastră.
NECUNOSCUTA
Steaua fără nume Mihail Sebastian
57
Nu fii copil, nu e nimeni.
PROFESORUL
Vă vede de peste drum, dela Chiroiu.
NECUNOSCUTA
Care Chiroiu?
PROFESORUL
Chiroiu dela Percepţie. Casa albă cu gard de lemn ţi viţă sălbatecă.
NECUNOSCUTA
(După ce s’a uitat în strada): Aşi! E întuneric.
PROFESORUL
Tocmai de asta. Sunt după perdele.
NECUNOSCUTA
De unde ştii?
PROFESORUL
Totdeauna sunt după perdele.
NECUNOSCUTA
Azi e Miercuri. Ei nu se duc la cinematograf?
PROFESORUL
Ba da, dar a rămas bătrâna, mama lui m-me Chiroiu. m-me Grigorescu, cu copiii şi servitoarea. Şi
nu sunt numai ei, mai e Atanasiu.
NECUNOSCUTA
Care Atanasiu?
PROFESORUL
Casa de alături, cu uluci. Şi Lascu, Judecătorul, casa galbenă, cu trei geamuri la stradă şi Maltopol
şi Vişan. Vişan dela Regie.
NECUNOSCUTA
Ce de lume!
PROFESORUL
Nu glumiţi, doamnă. E tot târgul la ferestre.
NECUNOSCUTA
Nu văd nimic. Nu aud nimic. (Cu urechea aţintită spre stradă): Toată lumea doarme.
PROFESORUL
Steaua fără nume Mihail Sebastian
58
Chiar dacă doarme… Şi din somn ne vede.
NECUNOSCUTA
(Acelaşi joc ca mai sus): Niciun sunet. Niciun foşnet… (După o secundă): Ba da. Ce e sgomotul ăsta?
PROFESORUL
Ce sgomot?
NECUNOSCUTA
Nu auzi? Un fel de scârţâit, ca un ferestrău mic. (Arătând spre uşa din stânga): Parcă ar veni de
acolo.
PROFESORUL
A! Nu e nimic. E şoarecele.
NECUNOSCUTA
(Cu o mică tresărire): Ai şoareci?
PROFESORUL
Unul singur. Nu vă speriaţi. II cunosc.
NECUNOSCUTA
Cum îl cunoşti?
PROFESORUL
E un şoarece mic… gris… cu ochii rotunzi. Vine uneori pe aici noaptea, când stau mai târziu…
când citesc sau am de lucru. Ii place să se plimbe printre cărţi.
NECUNOSCUTA
O! (Cu oarecare spaimă): Printre cărţi?
PROFESORUL
Nu vă temeţi. Astă seară nu vine el. Simte că e cineva .străin. Pe mine mă cunoaşte. Ne-am
împrietenit.
NECUNOSCUTA
V’aţi împrietenit?… Spune-mi; mai ai şi alţi prieteni?
PROFESORUL
Sigur. Pe Udrea. Colegul meu… profesorul de muzică… foarte interesant om. Mare talent. E
compozitor. La el mă duc să dorm noaptea asta. De altfel e timpul să mă duc. E târziu. Trebue să
dormiţi…
NECUNOSCUTA
Nu mi-e somn. Mi-a trecut.
PROFESORUL
Steaua fără nume Mihail Sebastian
59
Totuşi… e târziu… Eu vă las. Patul de colo (arată cu degetul spre dormeză, timid, ca şi cum n’ar îndrâsni
să se apropie): Aşternutul în dulap… dacă vreţi să vă spălaţi…
NECUNOSCUTA
Aşi vrea. (Privindu-se): Sunt plină de funingine, dela gară, dela tren.
PROFESORUL
Găsiţi un ştergar curat dincolo.
NECUNOSCUTA
(Arătând spre uşa din stânga): Acolo e odaia de bae?
PROFESORUL
Da… Adică nu… Insfârşit… nu e ceea ce se cheamă odaie de baie… Era o cămară, un fel de
bucătărie, dar cum eu mănânc în oraş, am transformat-o… am… o să vedeţi!
NECUNOSCUTA
Duş e?
PROFESORUL
Da. Un fel de duş. E o stropitoare… o stropitoare de grădină, agăţată de perete şi o sfoară…
NECUNOSCUTA
Foarte ingenios.
PROFESORUL
Îmi pare rău… Aş vrea… Aş fi vrut…
NECUNOSCUTA
Nu te mai frământa (Dispusă să se mulţumească cu orice): O chiuvetă e?
PROFESORUL
(Încântat): Asta da. Sigur.
NECUNOSCUTA
Atunci e bine. Stai să văd. (Iese prin uşa din stânga şi se întoarce după câteva secunde): Nu merge apa.
PROFESORUL
(Mirat): Nu curge? (Aducându-şi aminte): Sigur că nu curge. A oprit-o dela uzină.
NECUNOSCUTA
Cum a oprit-o!
PROFESORUL
Totdeauna o opreşte, seara, la ora şase.
NECUNOSCUTA
Steaua fără nume Mihail Sebastian
60
De ce?
PROFESORUL
Fiindcă uzina nu lucrează noaptea.
NECUNOSCUTA
(Cam decolată): Are dreptate… Pentru cine să lucreze. Şi dacă cineva vrea să se spele… sau i se
face sete?
PROFESORUL
Avem fântână. Vă aduc eu apă dela fântână. Din curte.
NECUNOSCUTA
Lasă, nu trebue…
PROFESORUL
De ce? Nimic mai simplu. Vă aduc cu stropitoarea. (Intră repede în odaia din stânga, se întoarce cu o
stropitoare de grădină în mână şi traversează scena): Imediat… Într’o clipă… (Iese prin dreapta).
NECUNOSCUTA
Rămasă singură, femeia priveşte cu oarecare curiozitate în jurul ei, ne uită cu atenţie la mobilă,
încearcă cu mâna arcurile divanului, trece plin faţa rafturilor cu cărţi, unde se opreşte câteva clipe.
De afară, din i ni ir, se aude roata puţului, scârţâitul lanţului. Femeia scoate din raft o carte. Pe
urmă alta, le deschide o secundă, le pune la loc. Vine din nou în centrul scenei, continuând să
inspecteze încăperea, cu aceeaşi privire căutătoare şi amuzată, zăreşte pe masă (stânga planul I)
cartea împachetată, pe care profesorul la venire, a pus-o acolo cu mare grijă. O despachetează, o
priveşte, o deschide, nu cu mai multă curiozitate decât le deschisese pe celelalte. In acest moment
uşa din dreapta se deschide).
PROFESORUL
Nu. E Kepler.
NECUNOSCUTA
Şi ăsta?
PROFESORUL
Copernic.
NECUNOSCUTA
Ii cunoşti?
PROFESORUL
Ii cunosc, dar… au murit. Au murit de mult. Câteva sute de ani.
NECUNOSCUTA
Cum spuneai că-l cheamă pe ăsta?
Steaua fără nume Mihail Sebastian
61
PROFESORUL
Copernic.
NECUNOSCUTA
Parcă am auzit de el.
PROFESORUL
Tot ce se poate. (Fără ironie): E destul de cunoscut.
NECUNOSCUTA
Şi de ce-i ţii aici?
PROFESORUL
Aşa. Mă gândesc la ei… uneori…
NECUNOSCUTA
(Privindu-l lung): Ce om ciudat eşti d-ta… Da, ce om ciudat.
(Fluier)
(Se aude de departe un şuerat lung, subţire. E probabil un gardist de stradă, care s’a trezit.
Profesorul tresare şi rămâne o clipă atent, cu degetul arătător ridicat în sus).
PROFESORUL
A dat drumul dela cinematograf. (După o secundă): Aud paşi… Voci… (Într’adevăr parcă se aude un
sgomot nedistinct de paşi şi voci).
NECUNOSCUTA
Nu aud nimic.
PROFESORUL
(Repezindu-se la lampă, coboară mult fitilul, aproape stingând de tot, pe urmă în şoaptă): Ssst! Pe strada
noastră… Plecaţi din dreptul ferestrei… la o parte… (Femeea se dă deoparte şi se lipeşte cu spatele de
perete, la dreapta ferestrei. Profesorul este şi el cu spatele la perete, într’o atitudine simetrică la stânga. Între ei
amândoi este fereastra larg deschisă, cu cerul albastru, plin de stele. Între timp paşii se aud mai tare, răsunând pe
caldarâm). Se apropie. Vin încoace. (Paşii s’au oprit).
VOCEA D-rei CUCU
(Din stradă): Iţi spun că am văzut lumină. Şi fereastra e deschisă.
PROFESORUL
(In şoaptă): Vedeţi? V’am spus să nu deschideţi fereastra.
VOCEA D-rei CUCU
E acasă. N’are unde să fie în altă parte. Strigă-l!
VOCEA LUI UDREA
Steaua fără nume Mihail Sebastian
62
Miroiu! Miroiu!
NECUNOSCUTA
(In şoaptă): Miroiu te cheamă?
PROFESORUL
(Idem): Da.
NECUNOSCUTA
Şi mai cum?
PROFESORUL
Marin.
NECUNOSCUTA
Marin Miroiu… Nu e urît.
VOCEA LUI UDREA
Miroiu! Deschide! Eu sunt.
NECUNOSCUTA
(Mereu în şoaptă): Cine e ăsta?
PROFESORUL
(La fel): Colegul meu… profesorul de muzică.
VOCEA LUI UDREA
Miroiu, nu auzi? Nu eşti acasă?
VOCEA D-rei CUCU
Ce-l mai întrebi? Sigur că e acasă.
NECUNOSCUTA
Şi asta cine e?
PROFESORUL
O colegă… Profesoara de fizico-chimice.
NECUNOSCUTA
Şi ce vrea?
PROFESORUL
Nu ştiu.
NECUNOSCUTA
E iubita d-tale?
Steaua fără nume Mihail Sebastian
63
PROFESORUL
(Jignit): Doamnă! vă rog…
NECUNOSCUTA
E logodnica d-tale?
PROFESORUL
Nu am logodnică.
NECUNOSCUTA
Atunci ce caută aici la ora asta? (Bătăi violente afară în poartă).
PROFESORUL
(Afolat): O să scoale toată mahalaua. Trebue să le deschidem.
NECUNOSCUTA
Deschide-le. (Bătăile continuă. Profesorul face un pas, vine în dreptul ferestrei, se apleacă peste pervaz şi strigă).
PROFESORUL
Un moment. Am auzit. Vin. (Către necunoscută în şoaptă): Ce ne facem?
NECUNOSCUTA
Nimic. Să vie.
PROFESORUL
Şi să vă găsească aici?
NECUNOSCUTA
De ce nu?
PROFESORUL
Pentru nimic în lume. E cu neputinţă. (Scoţând din nou capul pe fereastră, fiindcă iar se aud bătăi): Vin.
Îndată. Îndată. (Către necunoscută): Doamnă, trebue să vă ascundeţi, trebue să dispăreţi.
NECUNOSCUTA
Eu pe fereastră nu săr, să ştii!
PROFESORUL
Treceţi dincolo. (Arătând uşa din stânga): Un moment.
NECUNOSCUTA
Bine dar… (Face un pas, spre uşa indicată).
PROFESORUL
(Alarmat): Capul jos! Capul jos! (Femeea apleacă capul în timp ce trece în dreptul ferestrei).
NECUNOSCUTA
Steaua fără nume Mihail Sebastian
64
(A ajuns lângă uşă): Să nu mă ţii mult.
PROFESORUL
(Zăpăcit de tot): Cinci minute… Trei minute… Până văd ce vor. Până mă scap de ei.
NECUNOSCUTA
Să nu mă ţii mult că mi-e somn.
PROFESORUL
Parcă ziceaţi că nu vă mai e.
NECUNOSCUTA
Ei! Mi s’a făcut din nou. (Iese. Bătăi în poartă).
PROFESORUL
(Se duce la fereastră): Acuma! Acuma! (Merge spre lampă ridică fitilul, se face din nou lumină mare. Aruncă
repede o privire de jur-împrejur şi pe urmă se grăbeşte spre uşa din dreapta).
NECUNOSCUTA
(Deschizând uşa din stânga): Să nu mă ţii mult, auzi! E întuneric aici.
PROFESORUL
(Implorând): Vă rog! vă rog… (Necunoscuta a închis uşa la loc, profesorul iese prin dreapta, câteva clipe scena
rămâne goală).
Steaua fără nume Mihail Sebastian
65
SCENA II
PROFESORUL – D-ra CUCU – UDREA
D-ra CUCU
(Intrând prin dreapta, e gata să se împiedece de stropitoarea rămasă lângă uşă): Ce e cu stropitoarea asta cu
apă aici?
PROFESORUL
(Încurcat, venind după ea): Vroiam… Voiam să mă spăl.
D-ra CUCU
(Severa): D-ta te speli noaptea?
PROFESORUL
Da… însfârşit… uneori…
UDREA
(45 50 de ani, “boem” de provincie, fără exagerare caricaturală însă, intrând): Păcat că n’ai fost la cinematograf.
A fost frumos… frumos de tot. (Gata să povestească): Să vezi… El…
PROFESORUL
Lasă că-mi povesteşti mâine… Acum…
D-ra CUCU
(A înaintat în centrul încăperii, s’a oprit, miroase în aer): Dar ce e mirosul ăsta aici? (Adulmecă bănuitoare
aerul, trage pe nas): Miroase a ceva… a parfum.
PROFESORUL
Nu simt nimic.
D-ra CUCU
Cum nu simţi? Miroase de te ameţeşte.
PROFESORUL
Poate florile… Grădina… E fereastra deschisă.
D-ra CUCU
(Aplecându-se peste pervazul ferestrei, trage pe nas de câteva ori): Nu. In grădină nu miroase. Aici. (Face
câţiva paşi prin odaie, intrigată).
PROFESORUL
D-ră Cucu… nu te supăra… e târziu… aş vrea să ştiu… cărui fapt datorez… înţelegi… la ora
asta…
D-ra CUCU
Steaua fără nume Mihail Sebastian
66
Să nu ne grăbim. S’o luăm încet. (Ia loc pe un scaun): Domnule Udrea, ai cuvântul. (Udrea ia şi el loc.
Singur profesorul a rămas în picioare între ei, uitându-se dezolat, când spre unul, când spre celălalt, când cu mare
nelinişte spre uşa din stânga).
UDREA
(Cam jenat): Să vezi. Eu am fost la cinematograf.
PROFESORUL
(Nervos): Udrea, te Rog… scurt. Repede.
UDREA
Ei!… Şi acolo am întâlnit-o pe D-ra Cucu.
D-ra CUCU
(Isbucnind): Da! Pe mine. Fiindcă tot eu săraca trebue sa fac poliţie şi la gară şi la grădina publică, si
la cinematograf. Şapte fete am prins în sală. (Numărându-le pe degete): Iliescu dintr’a cincea, Ulmu
dintr’a şasea, Tatovici dintr’a patra B…
PROFESORUL
(Întrerupând enumerarea): D-ră Cucu… Dă-mi voie… eu cred…
D-ra CUCU
Sigur. Pe d-ta nu te interesează ordinea şi disciplina.
PROFESORUL
Ba da… dar nu la ora asta.
D-ra CUCU
Foarte rău. Şcoala nu doarme, domnule Profesor.
PROFESORUL
Nici noaptea?
D-ra CUCU
Nici! Şcoala veghează. Şcoala ştie tot. Vede tot!
PROFESORUL
(Neliniştit): Ce vrei să spui?
D-ra CUCU
Las’că vezi d-ta îndată. (Lui Udrea autoritară): Dă-i înainte, domnule.
UDREA
Ei, şi cum îţi spusei, la cinematograf dau peste domnişoara Cucu.
PROFESORUL
Udrea, pentru Dumnezeu, mai repede.
Steaua fără nume Mihail Sebastian
67
D-ra CUCU
Dar de ce mai repede? D-ta trebue să înţelegi, domnule profesor, că dacă eu, eu, dacă pun în joc
numele meu, reputaţia mea… şi intru în casa unui bărbat neînsurat noaptea?…
UDREA
(Paranteză): Tocmai de asta m’a luat cu dumneaei. Ca să nu vorbească lumea. Să nu se
compromită.
D-ra CUCU
(Continuând): Trebue să fie la mijloc o chestiune foarte gravă.
PROFESORUL
O chestiune gravă? Nu înţeleg nimic.
D-ra CUCU
Te faci că nu înţelegi. (Către Udrea): Vorbeşte, domnule.
PROFESORUL
Vorbeşte Udrea.
UDREA
Vorbesc, dar dacă nu mă lăsaţi. (Reluând firul): Cum vă spusei… la cinematograf…
D-ra CUCU
(Tăindu-l scurt): Lasă-mă pe mine. (Către Profesor, închizătoare): Domnule Miroiu! Să nu încerci să
negi că-i de prisos. (După o secundă, răspicat): E adevărat ce am aflat?
PROFESORUL
(Cu nelinişte crescândă): Ce ai aflat?
D-ra CUCU
E adevărat ce mi-a spus Ispas, şeful gării?
PROFESORUL
Ce ţi-a spus?
D-ra CUCU
E adevărat că d-ta… (subliniând): d-ta… ai plătit 22 de mii de lei o carte pe care ţi-a adus-o astăzi
Pascu dela Bucureşti?
PROFESORUL
(Care a fost torturat de acest interogator şi a privit mereu, pe furiş, cu spaimă, spre uşa din stânga, se luminează
uşurat): Da.
D-ra CUCU
(Triumfătoare, către Udrea): Ei! Acuma vezi?
Steaua fără nume Mihail Sebastian
68
UDREA
N’am ştiut nimic. Nu mi-a spus nimic.
PROFESORUL
Nu ţi-am spus, dar nu mi ai împrumutat tu 3.000 de lei?
UDREA
Ba da. (Către d-ra Cucu, explicativ): Din fondul serbării.
D-ra CUCU
(Teribilă): Din fondul serbării!
PROFESORUL
Mâine iau leafa. Ii dau înapoi.
D-ra CUCU
Şi dacă-i dai înapoi?! Crezi că e deajuns? Crezi că asta e tot?
PROFESORUL
Nu văd ce ar mai fi.
D-ra CUCU
Nu vezi? (Sentenţios): Domnule Miroiu, când cineva, un profesor! dă 22 de mii de lei pentru o
carte, asta nu e lucru curat.
PROFESORUL
De ce? Eu cu banii mei fac ce vreau.
D-ra CUCU
Banii d-tale? Care bani? Ce fel de bani? Că, slavă Domnului, te cunoaştem. La birt ai rămas dator
8oo de lei încă de pe luna trecută.
PROFESORUL
De unde ştii?
D-ra CUCU
Mi-a spus M-me Luiza, că am fost pe la ea. La frizer te tunzi odată în două luni.
PROFESORUL
(Trecându-si mâna prin pâr): Chiar săptămâna trecută.
D-ra CUCU
Haine nu ţi-ai mai făcut de când te-am apucat. De şase ani le porţi tot pe astea.
PROFESORUL
(Uitându-se la hainele pe care le poartă): Sunt curate… sunt bune.
Steaua fără nume Mihail Sebastian
69
D-ra CUCU
Şi ştii ce-am auzit? (Veninoasă): Că-ţi cârpeşti singur ciorapii.
PROFESORUL
(Rănit, îndurerat): Asta e o infamie!…
D-ra CUCU
Şi cămăşile!
PROFESORUL
O infamie! (Privind mai mult spre uşa din stânga): Nu trebue să credeţi. Spune tu Udrea.
UDREA
Asta nu e adevărat, d-ră Cucu. Pantalonii poate şi-i calcă singur… dar cămăşile… şi ciorapii.
D-ra CUCU
(Care nu ţine seamă de protestări): Las’ că ştiu eu ce vorbesc. Şi atunci, te întrebi, 22 de mii de lei pe o
carte, nu e o nebunie?
PROFESORUL
Poate că da, dar e nebunia mea şi nu datorez nimănui nicio socoteală.
D-ra CUCU
Te înşeli, d-le Profesor. Şcoala trebue să ştie, trebue să afle. Şcoala. Şi oraşul. Şi eu.
PROFESORUL
Ei bine, ai aflat. Nu era nevoie să vii pentru asta în plină noapte…
UDREA
Aşa i am spus şi eu. Stai domnişoară Cucu. Ai răbdare până mâine dimineaţă.
D-ra CUCU
(Lui Udrea): Până mâine dimineaţă? Crezi d-ta că aş fi dormit până mâine dimineaţă? (Lui Miroiu):
Nu domnule Profesor. Misterul ăsta trebue să se lămurească imediat. Pe loc. (Cu altă voce): Unde e
cartea?
PROFESORUL
Ce carte ?
D-ra CUCU
Cartea! Cartea pe care ţi-a adus-o Pascu. Unde e?
PROFESORUL
E aici. (Gest vag, care nu arată nimic).
D-ra CUCU
Steaua fără nume Mihail Sebastian
70
S’o văd.
PROFESORUL
De ce?
D-ra CUCU
Cum de ce? Ca s’o văd.
PROFESORUL
Nu se poate.
D-ra CUCU
Nu se poate?! Vrei să spui că… refuzi să mi-o dai? să mi-o arăţi.
PROFESORUL
(Mai mult timid, decât provocator): Da. Refuz.
D-ra CUCU
Ai auzit, domnu Udrea?
UDREA
Am auzit.
D-ra CUCU
Domnule Miroiu. Poate nu-ţi dai seama de gravitatea situaţiei. Eu voiu aduce cazul în faţa
conferinţei profesorale… dar mai întâiu, ca un gest de colegialitate…
UDREA
De pură colegialitate…
D-ra CUCU
…Am vrut să stau de vorbă cu d-ta.
PROFESORUL
Nu era nevoie.
D-ra CUCU
Iţi mai pun o singură întrebare. Ce e cartea asta? De cine e? De unde vine? Ce scrie în ea? Ce
gânduri ai cu ea? De ce ai cumpărat-o?
PROFESORUL
(Tace, ridică din umeri).
D-ra CUCU
Taci? Nu spui nimic?
PROFESORUL
Steaua fără nume Mihail Sebastian
71
(Gest cu mâinile, ca şi cum ar spune: De! Ce să fac?).
D-ra CUCU
Domnule Udrea! In casa asta se petrec lucruri mari. (In agitaţia ei a ajuns .în faţa uşii din stânga.
Profesorul speriat, îi barează drumul).
PROFESORUL
Domnişoară Cucu… Domnişoară Cucu…
D-ra CUCU
E ceva suspect aici.
PROFESORUL
(Acelaşi joc): Suspect! Cum suspect!
D-ra CUCU
De mult e tot oraşul cu ochii pe d-ta şi se întreabă ce tot faci, ce tot dregi de te închizi mereu
singur în casă, ziua şi noaptea. Dar acum o să iasă la lumină.
PROFESORUL
Să iasă, domnişoară, să iasă… dar mâine dimineaţă… nu acum. E noapte, e târziu…
D-ra CUCU
Cu alte cuvinte mă dai afară.
PROFESORUL
Nu, domnişoară Cucu, nu… dar d-tale nu ţi-e somn?
D-ra CUCU
Mie nu mi-e niciodată somn.
PROFESORUL
Totuşi e târziu…
D-ra CUCU
Nu e niciodată prea târziu. Iţi mai pun o singură întrebare…
PROFESORUL
(Întrerupând): N’o pune că nu răspund.
D-ra CUCU
Bine. Cum pofteşti. Numai să nu-ţi pară rău. Vino, d-le Udrea. Să mergem. (Iese furtunos prin
dreapta. Udrea placid se ia după ea).
PROFESORUL
(Repede, tainic): Udrea! Rămâi. Am să-ţi spun ceva.
Steaua fără nume Mihail Sebastian
72
UDREA
Nu pot. Trebue să conduc scorpia acasă.
PROFESORUL
Atunci întoarce-te. Am nevoie de tine.
UDREA
Bine. Mă întorc.
VOCEA D-rei CUCU
(De afară): Domnu Udrea!
UDREA
Viu! Viu! (Cu vocea scăzută): Mă întorc, da’ lasă-mi poarta deschisă, ca să nu mai bat.
PROFESORUL
Da, da.
VOCEA D-rei CUCU
Ce faci, domnule? Vii!
UDREA
Gata sunt. (Iese repede).
Steaua fără nume Mihail Sebastian
73
SCENA III
PROFESORUL  NECUNOSCUTA
Profesorul rămâne câteva clipe singur. Ascultă cu urechea aţintită spre stradă, ca să se convingă că
cei doi au plecat într’adevăr. E jenat şi buimăcit. Uşa din stânga se deschide binişor. Necunoscuta
intră cu precauţie. Aruncă o privire de jur-împrejurul camerei, pe urmă îl priveşte lung pe
profesor, apropiindu-se de el.
NECUNOSCUTA
(A ajuns lângă el, îl apucă cu mâna de bărbie şi îi întoarce uşor capul, întâiu în profil şi pe urmă înapoi): E
adevărat că nu te-ai tuns de două luni?
PROFESORUL
Ai auzit?
NECUNOSCUTA
Tot (Gest decolat din partea profesorului): Nu puteam să-mi astup urechile. (După o secundă): E adevărat
că…
PROFESORUL
(Întrerupând): Nu-i adevărat. Nu-i nimic adevărat.
NECUNOSCUTA
Ascultă… Dă-mi cartea. Vreau s’o văd. (Profesorul tace): Nu se poate? Nu vrei? (Profesorul tace): Nici
mie? Nu mă cunoşti, nu te cunosc. Sunt aici pentru o noapte, pentru o oră. N’am să văd pe
nimeni, n’am să povestesc nimănui… Arată-mi-o… Te rog.
PROFESORUL
(O priveşte un lung moment, în tăcere. Pe urmă, fără grabă, merge spre raftul cu cărţi, ia deacolo volumul
misterios, se întoarce spre necunoscută, care rămânând pe loc, i-a urmărit tot timpul cu privirea şi-i dă cartea, cu
un gest simplu).
NECUNOSCUTA
(Ia cartea, se duce la masă, ia loc pe scaun, deschide cartea, apropie lampa şi rămâne câteva clipe aplecată asupra
ei, atentă, absorbită. Pe urmă ridicând capul): Nu pricep nimic.
PROFESORUL
Ţi-am spus. E o carte veche. De matematici, de astronomie.
NECUNOSCUTA
Cât de veche?
PROFESORUL
Vreo sută cincizeci de ani.
NECUNOSCUTA
Steaua fără nume Mihail Sebastian
74
(Minunându-se): Ţţ! Ţţ! o sută cincizeci?
PROFESORUL
Mai mult chiar. (Vine şi el-lângă masă, întoarce copertă şi arată cu degetul): Upsala. Goteburg, 1763.
NECUNOSCUTA
De asta e aşa scumpă?
PROFESORUL
(Pasionat): Nu e scumpă. E eftină. E un noroc că am găsit-o.
NECUNOSCUTA
Un noroc?
PROFESORUL
De ani de zile o caut, o aştept, o visez. Unde n’am scris? pe cine n’am întrebat? Librari, anticari.
De ani de zile strâng bani, pun deoparte, dau lecţii, fac economii.
NECUNOSCUTA
(Continuând enumerarea): Iţi cârpeşti singur ciorapii.
PROFESORUL
Da. Uneori. (Cu elan): Dar acum o am, o am. O am. Acum pot să verific, pot să ştiu.
NECUNOSCUTA
Ce să ştii?
PROFESORUL
(Tace o secundă ezitând).
NECUNOSCUTA
Nu vrei să-mi spui?
PROFESORUL
Ba da. D-tale îţi spun. Dar n’ai să spui nimănui?
NECUNOSCUTA
Nimănui.
PROFESORUL
Niciodată?
NECUNOSCUTA
Niciodată.
PROFESORUL
Steaua fără nume Mihail Sebastian
75
Îmi făgădueşti?
NECUNOSCUTA
Iţi jur.
PROFESORUL
(Se uită spre uşa, spre fereastră, la stânga, la dreapta pe urmă cu un fel de teamă, se înclină spre ea şi spune
şoaptă): Eu am găsit o stea.
NECUNOSCUTA
(După ce l-a privit o secundă drept în ochi): Unde?
PROFESORUL
(Simplu): In cer.
NECUNOSCUTA
(Copilăreşte): Nu te cred.
PROFESORUL
Nu mă crezi? (Ridicând o hârtie de pe biroul lui): Uite-o. (Indicând cu vârful creionului un punct pe hârtie):
Aici e.
NECUNOSCUTA
Spunea-i că e în cer.
PROFESORUL
Asta-i cerul.
NECUNOSCUTA
Eu credeam că…
PROFESORUL
(Arătând cu creionul pe-hârtie): Uite. Aici e sfera. Linia asta e axa lumii. Cercul ăsta e ecuatorul
(ridicând o clipă capul şi privind-o): Ecuatorul ceresc, se înţelege.
NECUNOSCUTA
(Puţin, foarte puţin speriată): Se înţelege.
PROFESORUL
Aici sunt coordonatele orizontale; azimutul şi distanţa zenitală. Steaua pe care am găsit-o eu, e
aici. O vezi?
NECUNOSCUTA
O văd… dar mai bine arată-mi-o afară, pe cer. (Gest spre fereastra deschisă).
PROFESORUL
Steaua fără nume Mihail Sebastian
76
Nu, că acolo nu se vede.
NECUNOSCUTA
Nu spui că ai găsit-o?
PROFESORUL
Am găsit-o, dar am găsit-o aici… pe hârtie.
NECUNOSCUTA
Pe hârtie? Cum pe hârtie?
PROFESORUL
Sigur. Am calculat-o.
NECUNOSCUTA
Nu înţeleg.
PROFESORUL
Ce nu înţelegi.
NECUNOSCUTA
Multe. Dar mai ales nu înţeleg ce legătură are steaua… cu cartea.
PROFESORUL
E un catalog ceresc, un atlas. Catalogul lui Van Mersch.
NECUNOSCUTA
Van Mersch?
PROFESORUL
Steaua mea nu se află pe niciun catalog de stele. Nici Hiparch, nici Ptolomeu, nici Kepler…
NECUNOSCUTA
(Arătând spre portretul din perete): Nici el?
PROFESORUL
Nici. Un moment am crezut că Herschel  dar nu. La Herschel era o stea dublă. Cu totul altceva.
Singurul care ar fi putut, singurul, era el.
NECUNOSCUTA
De ce?
PROFESORUL
Fiindcă avea destulă îndrăsneală. Eu simt că e ceva adevărat în teoria lui despre stelele negre.
NECUNOSCUTA
Steaua fără nume Mihail Sebastian
77
Stelele negre!
PROFESORUL
Astronomii de şcoală, de universitate, îşi bat joc de el. II numesc, l-au numit totdeauna diletant,
astrolog… sigur. De îndată ce un om are o viziune mai largă, devine astrolog, şarlatan sau…
nebun.
NECUNOSCUTA
(Cu anumită îngrijorare): Nebun?
PROFESORUL
Da. Nu m’ar mira să se spună într’o zi şi despre mine că sunt nebun.
NECUNOSCUTA
(Cu îngrijorare crescândă): Despre d-ta?
PROFESORUL
Băieţii din cursul superior şi acum spun: nebun.
NECUNOSCUTA
(Începe să-i fie de-a-binelea frică): Mie mi-e somn. Vreau să dorm.
PROFESORUL
Nu. Acuma nu. Acuma trebue să vorbesc. Acuma trebue să spun. Uite (o apucă de mână): vino cu
mine. (O duce cu el la fereastră): Vezi Ursa Mare?
NECUNOSCUTA
Nu văd nimic. Mi-e somn. Lasă. Mi-o arăţi mâine dimineaţă.
PROFESORUL
Cum mâine dimineaţă? Mâine dimineaţă nu se vede.
NECUNOSCUTA
Ce-are aface? Mi-o arăţi pe hârtie.
PROFESORUL
Nu, nu. Stai aici, lângă mine. Uite (arătând cu degetul): Sunt şapte stele… Le vezi?
NECUNOSCUTA
(Ezitând): Nu.
PROFESORUL
(Febril, nervos, aproape răstit): Cum nu. Sunt patru şi-trei. Ultimele trei sunt coada ursoaicei.
NECUNOSCUTA
Ce ursoaică?
Steaua fără nume Mihail Sebastian
78
PROFESORUL
Te uiţi prea jos, de asta n’o vezi. Acolo unde priveşti, e capul dragonului.
NECUNOSCUTA
Ce dragon?
PROFESORUL
Dragonul. Balaurul.
NECUNOSCUTA
Ce balaur? (E foarte speriată. Se desprinde uşor de lângă el şi face cu multă precauţie un pas spre uşa din
dreapta. Ar vrea să fugă).
PROFESORUL
(Întorcându-se brusc): Unde te duci?
NECUNOSCUTA
Mă… mă duc până în curte… Vreau să mă plimb.
PROFESORUL
Să te plimbi?
NECUNOSCUTA
Mi-e… mi-e sete. Vreau să iau apă dela fântână. Nu spuneai că e o fântână? (Profesorul face un pas
spre ea, ceea ce o sperie şi mai mult): Să… să nu te iei după mine că strig.
Steaua fără nume Mihail Sebastian
79
SCENA IV
PROFESORUL  NECUNOSCUTA  UDREA
Uşa din dreapta se deschide. Apare Udrea. La sgomotul uşii, femeea se întoarce scurt spre noul
venit.
NECUNOSCUTA
(Agitat): Domnule! Ce bine ai făcut că ai venit. D-ta nu mă cunoşti, dar eu te cunosc. D-ta eşti d-l
Udrea. Intră. Intră te rog.
UDREA
(Încremenit): Doamnă!…
PROFESORUL
(Către femee, calm): Te-ai speriat! Îmi pare rău. (Lui Udrea, cu alt ton): Intră, Udrea.
UDREA
(Foarte jenat): De ce nu mi-ai spus, frate? De ce nu mi-ai spus că nu eşti singur?
PROFESORUL
N’am avut când.
UDREA
(Spre Necunoscută, teribil de încurcat): Doamnă… vă rog să credeţi… dacă aş fi ştiut… (Se împiedecă de
stropitoarea rămasă lângă uşă): Ce-o fi asta?
PROFESORUL
Stropitoarea. Stai s’o iau de-acolo, să n’o răstoarne cineva. (Ia stropitoarea şi străbate scena spre uşa din
stânga, dar se mai întoarce odată spre Udrea, care e tot în prag): Intră, domnule, n’auzi? Avem nevoie de
tine.
NECUNOSCUTA
Da, avem nevoie.
UDREA
De mine?
(Profesorul a intrat cu stropitoarea în odaia din stânga. Necunoscuta profitând de faptul că a rămas o clipă
singură cu Udrea, se apropie de el).
NECUNOSCUTA
(Repede): Domnule Udrea!
UDREA
Vă rog.
Steaua fără nume Mihail Sebastian
80
NECUNOSCUTA
D-ta ai văzut vreodată Ursa Mare!
UDREA
(După o secundă de tăcere, căci întrebarea e prea neaşteptată): Am văzut-o.
NECUNOSCUTA
E pe cer?
UDREA
Dar unde să fie? Pe cer, fireşte.
NECUNOSCUTA
Şi… e şi un dragon? Un balaur?
UDREA
Este. Dar de ce mă întrebaţi pe mine? Întrebaţi-l pe el, că el ştie mai bine. Tot el mi le-a arătat şi
mie. E astronom.
NECUNOSCUTA
Astronom?… Ştii ce spune? Că a găsit o stea.
UDREA
(Simplu): O fi găsit. De ce să nu găsească. Eu n’am scris o simfonie?
NECUNOSCUTA
Ai scris o simfonie?
PROFESORUL
(Intrând din stânga, pe ultima ei replica): Sigur. Ţi-am spus că e compozitor.
UDREA
O simfonie în patru părţi. Alegro, Andante, Scherzo…
PROFESORUL
Şi iar Alegro. Hai, Udrea, să mergem.
UDREA
Unde?
PROFESORUL
La tine acasă. Dorm şi eu la tine.
UDREA
De ce?
Steaua fără nume Mihail Sebastian
81
PROFESORUL
Lasă că-ţi spun eu pe drum.
UDREA
Şi doamna?
PROFESORUL
Doamna rămâne aici.
UDREA
De ce?
PROFESORUL
Pentrucă n’are unde dormi în altă parte.
UDREA
Dar cine e Doamna?
PROFESORUL
Asta nu ştiu nici eu.
UDREA
Stai, frate, că m’am zăpăcit de tot. Avea dreptate scorpia. Aici se întâmplă lucruri mari.
PROFESORUL
Lasă. Vino. Iţi explic eu. Noapte bună.
NECUNOSCUTA
Plecaţi? De ce plecaţi?
PROFESORUL
Pentrucă e târziu.
UDREA
Asta aşa e. E târziu.
NECUNOSCUTA
Nu vreau să rămân singură. De ce vă grăbiţi?
PROFESORUL
Pentrucă ţi-e somn. Pentrucă trebue să dormi.
NECUNOSCUTA
Nu vreau să dorm. Domnule Udrea, vorbeşte-mi despre simfonia d-tale. E frumoasă?
UDREA
Steaua fără nume Mihail Sebastian
82
Păi să spună el (gest cu capul spre Profesor).
NECUNOSCUTA
El o ştie?
UDREA
I-am cântat-o.
NECUNOSCUTA
Cum?
UDREA
Din gură.
PROFESORUL
Să ştii că dacă ti-o cântă si d-tale, nu mai dormim în noaptea asta. E lungă.
UDREA
V-am spus. Are patru părţi. Alegro, Andante, Scherzo.
PROFESORUL
Şi iar Alegro. Hai să mergem.
UDREA
Stai, domnule, nu vezi că doamna se interesează de muzică?
NECUNOSCUTA
Şi nu s’a executat niciodată?
UDREA
Încă nu.
NECUNOSCUTA
De ce?
UDREA
Pentrucă îmi pune beţe în roate.
NECUNOSCUTA
Cine?
UDREA
Toată lumea. Autorităţile locale, direcţia liceului… şi d-ra Cucu.
PROFESORUL
Udrea! E târziu.
Steaua fără nume Mihail Sebastian
83
UDREA
Lasă-mă frate. (Către Necunoscută): Să vedeţi, doamnă. Eu voiam să cânt simfonia cu orchestra
liceului.
NECUNOSCUTA
Are orchestră?
UDREA
N’are, dar puteam s’o organizez, că la urma urmelor ce-mi trebue? Opt viori, două violoncele, o
violă, un contrabas. Se găseşte. Alămuri şi suflători, iau dela batalion, dela fanfară.
PROFESORUL
Dar nu ţi le dă.
UDREA
Tocmai. Nu vrea să mi le dea. Dar să zicem că mi le dă. Tot n’am făcut nimic.
NECUNOSCUTA
De ce?
UDREA
Pentrucă n’am corn englezesc.
NECUNOSCUTA
Şi fără… corn englezesc… nu se poate?
UDREA
Doamne fereşte. Asta-i principalul. Şi să vă spun de ce.
PROFESORUL
Lasă, Udrea. E târziu.
UDREA
Dă-mi pace, domnule! (Către Necunoscută): Până la scherzo, ar merge, cum ar merge, dar la
scherzo, fără corn englezesc sunt mort. Să vedeţi. Intâiu intră alămurile (Gest de dirijor spre alămurile
din fund dreapta, ale unei imaginare orchestre): Pam – pam – pam – pam – pam – pam – pam… Pe urmă
viorile. (Dirijează cu amândouă mâinile viorile din imediata lui apropiere, într’o mişcare mai rapidă): Tu – du –
du – dum! Tu – du – du – dum! Tu -du – du – dum!… Şi acuma intră cornul englezesc. (Gest spre
fund stânga): Ti – ti – ti – ti – ti – ti – ti – ti – ti… (Scurt): Tim – tim!
NECUNOSCUTA
E foarte frumos.
UDREA
Nu-i aşa? (Reîncepe execuţia, de astădată fără explicaţii): Pam – pam – pam – pam – pam – pam – pam –
pam. Tu – du – du – dum, Tu – du – du – dum, Tu – du -du – dum! Ti – ti – ti – ti – ti – ti – ti – ti – ti!
Tim tim!
Steaua fără nume Mihail Sebastian
84
NECUNOSCUTA
(Admirativ): Partea asta dela urmă!…
UDREA
Nu-i aşa!
PROFESORUL
(Sincer): E adevărat. E frumos.
UDREA
Ce folos! Dacă n’am corn englezesc.
NECUNOSCUTA
Nu se poate să pui altceva în loc? Alt instrument?
UDREA
In ruptul capului. Mai bine mă lipsesc. O mie de ani aştept  şi fără corn englezesc nu cânt.
NECUNOSCUTA
Şi nu se găseşte de cumpărat?
UDREA
S’ar găsi la Bucureşti, dar e scump. Vreo 30 de mii.
NECUNOSCUTA
30 de mii.
UDREA
Am pus eu ceva bani deoparte din leafa mea, vreo 4.500, dar până la 30 de mii mai e. Am scos şi
o listă de “subscripţie. Staţi s’o vedeţi.
PROFESORUL
(Jenat): Udrea!
UDREA
Lasă-mă, frate. Numai s’o vadă. (Scoate din buzunarul interior al hainei o hârtie, o despătureşte şi începe să
citească):
“Listă de subscripţie pentru achiziţionarea unui corn englezesc, în vederea executării în prima
audiţie a simfoniei Nr. i în mi bemol major, a maestrului Radu Udrea”.
NECUNOSCUTA
Ai mulţi subscriitori?
UDREA
Până acum unul singur. (Arătându-l pe Profesor): El.
Steaua fără nume Mihail Sebastian
85
NECUNOSCUTA
D-ta?
PROFESORUL
(Stingherit): Da.
NECUNOSCUTA
(A luat lista de subscripţie din mâna lui Udrea şi o priveşte): Domnule Udrea, aş semna şi eu… dar…
UDREA
(Luându-i-o repede înapoi): Vai de mine, coniţă! Se poate? Cum vă închipuiţi? Eu v’am arătat-o
numai aşa.
PROFESORUL
(Dojenitor, către Udrea): Vezi? vezi?
UDREA
Pe unde n’am umblat? Cui n’am cerut? La Primărie, la Comitetul şcolar, la Sfatul Negustoresc.
Am ajuns de râsul târgului. Zice lumea că sunt nebun.
NECUNOSCUTA
Şi d-ta?
PROFESORUL
Da. Şi el.
UDREA
Cum si eu?
PROFESORUL
Lasă că-ţi explic eu. Hai să mergem. Mâine dimineaţă avem şcoală. Vrei să întârzii? Vrei să ai
de-aface cu d-ra Cucu?
UDREA
Nu. Asta nu.
PROFESORUL
Atunci? Hai să mergem. E târziu.
UDREA
(Către Necunoscută, scuzându-se oarecum): Adevărat. E foarte târziu. Noapte bună, doamnă.
NECUNOSCUTA
Mă lăsaţi?
UDREA
Steaua fără nume Mihail Sebastian
86
De! Trebue.
NECUNOSCUTA
Bine.
PROFESORUL
(După ce şi-a luat cartea de pe masă): Noapte bună, doamnă.
NECUNOSCUTA
Noapte bună… Iei cartea cu d-ta?
PROFESORUL
Da. Vreau s’o răsfoesc puţin înainte de mă culc,.. Noapte bună. (Udrea a ieşit, e şi el gata să iasă).
NECUNOSCUTA
(Scoţând un ţipăt): A!
PROFESORUL
(Întorcându-se din prag): Ce s’a întâmplat?
NECUNOSCUTA
Şoarecele.
UDREA
(Reintrând şi el): Ce şoarece?
NECUNOSCUTA
L-am auzit. A mişcat.
PROFESORUL
(După ce a privit-o un timp în tăcere, se întoarce spre Udrea): Udrea, ia-o înainte. Vin şi eu după tine.
Să-mi laşi poarta deschisă, auzi?
UDREA
Bine, bine… (Mai mult pentru ei): Nu mai pricep nimic… Noapte bună. (Iese).
Steaua fără nume Mihail Sebastian
87
SCENA V
NECUNOSCUTA  PROFESORUL
PROFESORUL
(Se apropie de ea): N’ai auzit nimic  niciun şoarece, nu-i aşa?
NECUNOSCUTA
(Recunoaşte din cap).
PROFESORUL
Atunci, ce-i cu d-ta. Ce vrei?
NECUNOSCUTA
Nu pleca… Nu vreau să pleci până nu-mi arăţi… steaua d-tale.
PROFESORUL
Am vrut să ţi-o arăt adineaori, dar te-ai speriat.
NECUNOSCUTA
Mi-era frică de d-ta… Vorbeai cu atâta… cu atâta pasiune.
PROFESORUL
Te rog să mă ierţi. Mi se întâmplă destul de rar, dar mi se întâmplă câteodată…
NECUNOSCUTA
Şi pe urmă… nu auzisem niciodată de Ursa Mare. Nu ştiam că există.
PROFESORUL
Nu ştiai? Cum nu ştiai? N’ai văzut-o niciodată? Niciodată?
NECUNOSCUTA
Nu-mi aduc aminte.
PROFESORUL
D-ta, nu te uiţi niciodată pe cer?
NECUNOSCUTA
Ba da. Uneori. Ca să văd dacă-i înourat, dacă nu plouă….
PROFESORUL
(Cu un fel de decolare): Dacă nu plouă!
NECUNOSCUTA
(Explicându-se, scuzându-se): Ca să ştiu cum să mă îmbrac… Ce pantofi să pun,
Steaua fără nume Mihail Sebastian
88
PROFESORUL
Ce pantofi să pui!… Dar la stele… la stele d-ta nu te uiţi… nu le vezi?
NECUNOSCUTA
Nu am timp.
PROFESORUL
Nu ai timp? Dar ce faci?
NECUNOSCUTA
Sunt foarte ocupată.
PROFESORUL
Ocupată cu ce?
NECUNOSCUTA
Nu mă mai întreba. Nici nu ştiu unde mi-e capul. Nu am o zi liberă.
PROFESORUL
Dar seara.
NECUNOSCUTA
A! scara sunt şi mai ocupată.
PROFESORUL
E îngrozitor! Bine, dar ce fel de viaţă duci d-ta… dacă nici Ursa Mare n’ai avut timp s’o priveşti.
E de mii de ani, de sute de mii de ani, pe cer, aici şi d-ta n’ai văzut-o?
NECUNOSCUTA
(Cu un fel de uimire copilărească): De sute de mii de ani! Arată-mi-o si mie.
PROFESORUL
(Vine din nou la fereastră): Vino aici. Lângă mine. Acum trebue s’o vezi. Ursa Mare. Carul Mare.
NECUNOSCUTA
Carul Mare?
(In odaie, lumina albastră a nopţii e destul de limpede. Pe cer stelele clipesc acum mai puternic. Se
desprinde mai ales printre alte stele mici, Ursa mare, cuprinsă toată în cadrul ferestrei).
PROFESORUL
E ca o ursoaică adormită pe labele dinainte. Un car răsturnat deasupra cerului… cu roţile în sus.
NECUNOSCUTA
Cu roţile în sus! Mi se pare că văd. Da! zău că văd. Spuneai că sunt şapte stele; patru şi trei.
Intr’adevăr, patru… le văd… şi trei… (In extaz): Ce frumos e! (După o mai lungă tăcere): Ce mari
sunt stelele! Mari si albe.
Steaua fără nume Mihail Sebastian
89
PROFESORUL
Nu sunt albe.
NECUNOSCUTA
Nu?
PROFESORUL
Întâia e galbenă. Şi a doua. A treia şi a cincea sunt roşii-rubinii. A patra e albastră.
NECUNOSCUTA
De unde ştii?
PROFESORUL
Pentrucă le cunosc.
NECUNOSCUTA
Le cunoşti pe toate?
PROFESORUL
Nimeni nu le cunoaşte pe toate.
NECUNOSCUTA
(cu un gest viu, arătând pe cer): Dar steaua de-acolo o cunoşti?
PROFESORUL
Unde? Care?
NECUNOSCUTA
O stea mică. De-asupra Ursei Mari. Lângă a şasea stea din Ursa Mare.
PROFESORUL
La stânga?
NECUNOSCUTA
Da. La stânga.
PROFESORUL
Ai ochi buni. Te felicit. E Alcor.
NECUNOSCUTA
Alcor?
PROFESORUL
Acolo e şi steaua mea… Steaua pe care am găsit-o eu.
NECUNOSCUTA
Steaua fără nume Mihail Sebastian
90
Cum o cheamă?
PROFESORUL
Nu ştiu. Nu i-am dat încă niciun nume.
NECUNOSCUTA
De ce?
PROFESORUL
Pentrucă n’am găsit un nume potrivit. Trebue să fie un nume care să meargă împreună cu Alcor,
Vega ar fi fost frumos. Alcor şi Vega. îmi trebue un nume de două silabe. Un nume…
NECUNOSCUTA
Dar eşti sigur că e acolo.
PROFESORUL
Trebue să fie.
NECUNOSCUTA
Atunci de ce nu se vede?
PROFESORUL
Pentrucă e prea departe?
NECUNOSCUTA
De ce nu te uiţi cu un ochean? Cu o lunetă?
PROFESORUL
Niciun ochean nu străbate până acolo. Eu văd mai departe. Mult mai departe.
NECUNOSCUTA
(Mirată): Vezi.
PROFESORUL
Când închid ochii. Ştiu unde se află. Ii cunosc orbita. Ii urmăresc drumul.
NECUNOSCUTA
Ce drum?
PROFESORUL
Drumul… Drumul pe care-l străbate de mii de ani în întunerec, nevăzută, necunoscută,
nebănuită.
NECUNOSCUTA
Şi nu se va vedea niciodată? Niciodată?
PROFESORUL
Steaua fără nume Mihail Sebastian
91
Niciodată.
NECUNOSCUTA
Păcat.
PROFESORUL
Ar trebui să se abată puţin din drumul ei.
NECUNOSCUTA
Şi-atunci?
PROFESORUL
Atunci ar străluci acolo (arată cu mâna): drept acolo…
NECUNOSCUTA
Deasupra Ursei Mari?
PROFESORUL
Deasupra Ursei Mari… Lângă Alcor…
NECUNOSCUTA
Şi nu se poate?
PROFESORUL
Nu!
NECUNOSCUTA
De ce?
PROFESORUL
Pentrucă stelele nu se abat niciodată din drumul lor. (Moment de tăcere. Se aude din depărtare un şuerat
de locomotivă).
NECUNOSCUTA
Tresărind uşor. Ce este asta?
PROFESORUL
Ştiu eu? Un tren. Un tren de noapte.
NECUNOSCUTA
Poate trenul meu… Când te gândeşti că dacă muream astă noapte, muream fără să văd Ursa
Mare.
PROFESORUL
Ar fi fost păcat.
NECUNOSCUTA
Steaua fără nume Mihail Sebastian
92
Atâţia oameni trăesc fără s’o vadă.
PROFESORUL
Li se pare că trăesc.
(Un nou şuerat, parcă mai de departe.
NECUNOSCUTA
II auzi ? Trece… A trecut… Dacă rămâneam acolo pe linie…
PROFESORUL
Ai fi fost în stare… Ai fi fost în stare să… (Nu îndrâsneşte să pronunţe cuvintele).
NECUNOSCUTA
Să mor? Poate că da.
PROFESORUL
De ce?
NECUNOSCUTA
Ştiu eu?
PROFESORUL
Eşti nenorocită în viată? Foarte nenorocită?
NECUNOSCUTA
Nenorocită?… Nu cred. Nu m’am gândit niciodată.
PROFESORUL
Atunci?
NECUNOSCUTA
Mă plictisesc. Mereu aceiaşi oameni, aceleaşi gesturi, aceleaşi cuvinte. Uneori îmi vine să urlu de
plictiseală, de disperare. Pe urmă îmi trece. Uneori îmi vine o poftă nebună să trântesc uşa, să
plec, să fug. Pe urmă îmi trece.
PROFESORUL
Totuşi. Astă seară ai fugit.
NECUNOSCUTA
Am mai fugit eu de câteva ori… Dar m’am întors.
PROFESORUL
Te vei reîntoarce şi de astă dată.
NECUNOSCUTA
Da… poate… dar cel puţin de astădată am văzut ceva nou. (Se întoarce la fereastră): Ursa Mare.
Steaua fără nume Mihail Sebastian
93
PROFESORUL
Ai dreptate. Ursa Mare e totdeauna nouă.
NECUNOSCUTA
Chiar şi pentru d-ta care o cunoşti aşa de bine?
PROFESORUL
Chiar şi pentru mine… Sunt seri când e rece, depărtată, indiferentă… Şi atunci parcă simt toată
umilinţa, toată disgraţia de a locui pe o biată planetă mizerabilă, pe lângă care marile stele trec fără
s’o vadă.
NECUNOSCUTA
Fără s’o vadă?
PROFESORUL
Dar sunt alte seri, când o simt aici la fereastră, vie, protectoare, atentă, aşa de atentă, încât dacă aşi
striga mi se pare că m’ar auzi.
NECUNOSCUTA
Ar trebui să încerci… Cine ştie?
PROFESORUL
Sunt seri când tot cerul mi se pare pustiu, cu stele reci, moarte, într’un univers absurd, în care
numai noi în marea noastră singurătate, ne sbatem pe o planetă de provincie, ca într’un târg în
care nu curge apă, nu arde lumina şi unde nu opresc trenurile rapide… Dar sunt seri când tot
cerul foşneşte de vieaţă… când pe ultima stea, dacă asculţi bine, auzi cum freamătă păduri şi
oceane  fantastice păduri şi fantastice oceane,  seri în care tot cerul e plin de semne şi de
chemări, ca şi cum după o planetă pe alta, de pe o stea pe alta, fiinţe care nu s’au văzut niciodată,
se caută, se presimt, se cheamă…
NECUNOSCUTA
(Încet, cu teamă): Şi se găsesc?
PROFESORUL
Niciodată.
NECUNOSCUTA
De ce?
PROFESORUL
Pentrucă nimeni n’a trecut niciodată de pe o stea pe alta. Pentrucă nicio stea nu se abate niciodată
din drumul ei
NECUNOSCUTA
E păcat. e trist.
PROFESORUL
Steaua fără nume Mihail Sebastian
94
E puţin trist. Dar e frumos. Cel puţin ştii că nu eşti singur sub bolta asta imensă, că undeva, în
altă lume, în altă constelaţie… în Ursa Mare, sau pe Steaua Polară, sau pe Vega…
NECUNOSCUTA
Sau pe steaua d-tale fără nume.
PROFESORUL
Da… Sau pe steaua mea fără nume… Aventura asta ridicolă, care se numeşte viaţa noastră, se
repetă altfel, dela început, sub acelaş cer, dar cu alt noroc. Poate că acolo tot ce aici e greoiu şi
apăsător, devine uşor, tot ce aici e întunecat şi opac, devine luminos şi transparent. Tot ce
încercăm fără să isbutim nici pe jumătate  gesturile noastre zadarnice, visele noastre căzute  tot
ce am fi vrut să cutezăm si n’am cutezat, să iubim si n’am iubit, tot, tot, se împlineşte, se
simplifică, se împarte.
NECUNOSCUTA
Crezi… crezi că sunt si acolo oameni… Oameni ca noi.
PROFESORUL
Oameni, nu ştiu. Ca noi, nu cred. Dar poate fiinţe mai uşoare… mai luminoase… mai
plutitoare… (cu o schimbare de ton, privind-o): Când te-am văzut astăzi seara, intrând acolo,  în gara
aceea afumată,  când te-am văzut, albă, limpede, strălucitoare…, am crezut o clipă că vii din altă
lume.
NECUNOSCUTA
Poate că viu din altă lume.
PROFESORUL
Nu… nu…
NECUNOSCUTA
De unde ştii ?…
PROFESORUL
Pentrucă nicio stea nu se abate, nu se opreşte nicio-lată din drumul ei.
NECUNOSCUTA
Eu sunt o stea care se opreşte. (E foarte aproape de el. Îl îmbrăţişează. Lung-lung sărut. Pe urmă se
desprind unul de altul şi se privesc în tăcere.
PROFESORUL
Cum te cheamă.
NECUNOSCUTA
Mona.
PROFESORUL
Steaua fără nume Mihail Sebastian
95
Mona! Ce nume frumos. Parcă ar fi un nume de stea… (Străbătut de un gând revelator): Dar e un
nume de stea Alcor şi… Mona.
CORTINA
Steaua fără nume Mihail Sebastian
96
ACTUL III
Acelaş decor, a doua zi dimineaţa, nimic nu e propriu-zis schimbat şi totuşi în lumină, parcă e altă
casă. Interiorul e tot atât de modest, dar acum se vede’ prin fereastra deschisă grădiniţa din faţă,
grădiniţă simplă de provincie, care aseară în întunerec nu se vedea şi care luminează totul.
SCENA I
PROFESORUL  MONA
Scena e goală. Uşa din stânga, ce dă spre baie, deschisă. De afară din curte se aude glasul Monei,
cântând. Nu trebue neapărat să cânte frumos şi nu trebue mai ales să cânte o romanţă întreagă cu
cuvinte. O frază-două, mai mult fredonat (fie şi fals), dintr’un cântec oarecare şi întrerupt pe
alocuri de un râs copilăresc. Profesorul intră repede din stânga, speriat, e fără haină, cămaşă cu
mânecile suflecate până la cot. Are în mână un prosop cu care tocmai se şterge pe faţă.
PROFESORUL
(Alergând spre fereastra): Mona! Mona!
MONA
(De afară): Daa!
PROFESORUL
Nu mai cânta, pentru Dumnezeu,
MONA
Du ce? Nu-ţi place?
PROFESORUL
Ba da, dar te vede… Te aude de peste drum dela Chiroiu.
MONA
Ştiu. Chiroiu dela Percepţie. (Râde).
PROFESORUL
Mona!
MONA
Şi Atanasiu. Casa cu uluci. Şi Lascu, trei geamuri la stradă. (Râde lung, copilăresc).
Steaua fără nume Mihail Sebastian
97
PROFESORUL
Mona, nu râde. Nu râde că te aude…
MONA
N’are decât.
PROFESORUL
Mona, fii cuminte. înţelege. Vino înăuntru.
MONA
Îndată… îndată… (Fredonează iar).
PROFESORUL
(Dezolat, se întoarce spre interior. Continuă să se şteargă pe obraz cu prosopul, mormăind de unul singur): Sunt
pierdut. Ce mai încolo ‘ncoace. Sunt pierdut. Mă dă afară. Mă dă afară din învăţământ (şi ca şi cum
aceasta reflecţie ar trezi în el o nouă alarmă, se apleacă din nou peste pervazul ferestrei şi strigă): Mona!
MONA
(Intră prin dreapta. E în aceeaşi rochie de seară. Pe braţul stâng un buchet de flori de grădină, de toate colorile):
Nu striga că te aude.
PROFESORUL
(Se întoarce tresărind): Unde ai fost?
MONA
In curte, să culeg flori.
PROFESORUL
Dar bine, nu te gândeşti? In rochia asta, disdedimineaţă! Să te vadă toţi vecinii?
MONA
(Cu elan): Toată strada, tot târgul… Tot judeţul.
PROFESORUL
(Dojenitor): Mona!
MONA
Sunt fericită dragul meu. Mă auzi? Fericită. Fericită. E atâta soare, atâta lumină. Si florile astea,
uite… sunt cele mai frumoase flori din lume. Parcă toate ridică deodată capul şi spun; Bună
dimineaţa!
PROFESORUL
Bună? dimineaţa Mona!
MONA
Bună dimineaţa Marin!
Steaua fără nume Mihail Sebastian
98
PROFESORUL
Ce frumoasă eşti!
MONA
Nu eu. Florile! Viaţa! Casa!
PROFESORUL
(Cu o ridicare din umeri): Casa! (Ca şi cum ar spune: Să nu mai vorbim de ea).
MONA
E fermecătoare.
PROFESORUL
Aseară spuneai că e oribilă.
MONA
Aseară. Dar de aseară până acum a trecut o noapte. Şi ce noapte!
PROFESORUL
(Încet): N’am s’o uit niciodată, Mona!
MONA
Totul s’a schimbat de atunci. Casa. Şi eu. Şi tu… Ce drăguţ eşti, Marin.
PROFESORUL
Mona, te rog…
MONA
Zău că eşti drăguţ. Ia vino aici. Mai aproape Ce fel de ochi ai tu?
PROFESORUL
(A închis repede ochii): Fără culoare.
MONA
Deschide-i.
PROFESORUL
Nu.
MONA
De ce?
PROFESORUL
Mi-e frică.
MONA
Steaua fără nume Mihail Sebastian
99
Frică?
PROFESORUL
Da. Că nu eşti aici. Că nu e adevărat.
MONA
Nu sunt aici? Eu? (Râde. Râs tânăr, clar); Dar bine dragul meu, nu mă auzi? Nimic din viaţa mea
n’a fost vreodată mai adevărat decât dimineaţa asta. Haide, nu fii prost. Deschide ochii şi dă-mi
repede un vas să pun florile.
PROFESORUL
Un vas? (Caută cu ochii prin odaie): Da de unde să-l iau? (Îşi aduce aminte): A! da. (Merge spre fereastră şi
se apleacă peste pervaz spre curte, de unde ridică un vas cu care rămâne în mână).
O VOCE GROASĂ DE FEMEE
(Din stradă): Bună dimineaţa, domnu Miroiu.
PROFESORUL
Sărut mâinile. Sărut mâinile.
MONA
Cine e?
PROFESORUL
(Speriat): Sssst! (Către femeea din stradă): Da ‘ncotro aşa de devreme?
VOCEA
La piaţă că mi-a spus m-me Maltopol că e nişte vinete.
MONA
Vinete? Vreau şi eu.
PROFESORUL
Sssst!
MONA
Mi-e foame.
PROFESORUL
(Încet, aproape disperat): Mona! Mona! (Către femeea din stradă): Sărut mâinile, sărut mâinile.
Complimente acasă. (Se întoarce dela fereastră): Te-a văzut! (Pune decolat vasul pe masă).
MONA
Cine era?
PROFESORUL
M-me Grigorescu.
Steaua fără nume Mihail Sebastian
100
MONA
A! Mama lui m-me Chiroiu.
PROFESORUL
Să ştii că te-a văzut.
MONA
Cu atât mai bine. Asta e o dovadă în plus, că sunt aici. (Tandră): Că e adevărat.
PROFESORUL
Mona, tu nu poţi să rămâi aşa, în rochia asta, în plină zi, într’un târg ca al nostru.
MONA
Asta aşa e. Ar trebui să mă schimb. Ştii ce? îmi pun din nou pijamaua ta de astă noapte. îmi venea
bine.
PROFESORUL
Să lăsăm gluma, Mona.
MONA
Nu-mi venea bine? Vrei să spui că nu-mi venea bine?
PROFESORUL
Era cam ruptă.
MONA
Nu-i nimic. O cos.
PROFESORUL
Şi n’ai să te plimbi în pijama pe stradă.
MONA
Aici ai şi tu dreptate. Mi-ar trebui o rochie. Ce ar fi să împrumutăm dela o vecină? Dela M-me
Maltopol Dela m-me Lascu. Cum e m-me Lascu? Grasă?
PROFESORUL
Mona, nu glumi. Nu e timp de glumit. Trebue să ii im din situaţia asta. Uite, eu mă reped până la
Liceu, t oricum, e târziu (se uită la ceas): au! Opt fără zece! Oi 21 întâia n’am clasă, dar mă duc să
iau nişte bani, că ii c întâiu… (îşi caută haina, cravata).
MONA
Întâiu?
PROFESORUL
Şi se plătesc lefurile. De acolo mă reped până la Pascu. (Şi-a găsit haina şi cravata. începe să se îmbrace
zăpăcit şi stângaciu).
Steaua fără nume Mihail Sebastian
101
MONA
Care Pascu?
PROFESORUL
Pascu, Magazinul General. Trebue să găsesc ceva acolo. O rochie, un trenchcoat. Orice. Ca să
poţi ieşi din casă.
MONA
Da de ce să ies? Nu vreau să ies. Eu rămân aici.
PROFESORUL
Până când?
MONA
Toată viaţa.
PROFESORUL
Toată viaţa în rochia asta?
MONA
Da. Numai să-mi aduci un sandvich că mi-e foame. De altceva nu am nevoie.
PROFESORUL
Bine. Iţi aduc, dar acum am fugit. (A terminat cu haina, cu cravata, îşi ia repede pălăria din cui şi dă să
iasă).
MONA
Stai!
PROFESORUL
(S’a oprit în prag): Ce e?
MONA
Vino aici! Nu-mi place cum ţi-ai făcut cravata. Nu te pricepi.
PROFESORUL
(Disperat): Mona!
MONA
Lasă-mă pe mine. (Ii reface cu atenţie şi tandreţe cravata): Stai cuminte. Aşa. (Îl priveşte o secundă): Marin!
PROFESORUL
Da.
MONA
Eşti drăguţ, să ştii. Eşti foarte drăguţ.
Steaua fără nume Mihail Sebastian
102
PROFESORUL
(Se uită cu disperare la ceas): Mona, e opt fără cinci.
MONA
Chiar dacă e opt fără cinci, eşti foarte drăguţ. (Îl mângâie uşor pe obraz şi pe urmă se sărută lung).
PROFESORUL
(După ce s’a desprins de ea, puţin ameţit): Nu. Asta mi se poate să fie adevărat. (lese dar n’a închis bine uşa
si se întoarce): Mona, fii cu băgare de seamă. Nu ieşi în curte, nu te arăta la fereastră.
MONA
(Cu tonul lui): Nu râde. Nu cânta.
PROFESORUL
Da, nu cânta. Mai ales nu cânta. (Iese).
MONA
(Rămâne o clipă privind lung spre uşa prin care a ieşit eh Un zâmbet de tandreţe, de emoţie, îi luminează toată
privirea): Eşti un prost. (Se întoarce cu spatele şi se rezeamâ cu capul în uşă, visătoare): Şi eşti aşa de
drăguţ… (Priveşte de acolo încă odată toată încăperea, fereastra, cărţile, portretele din perete, ale lui Keppler şi
Kopernick. Pe urmă trece pe lângă ei, cu un gest de amiciţie, ca şi cum i-ar mângâia pe sub bărbie): Şi voi… şi
voi sunteţi drăguţi. (Ia vasul, trece în baie ca să pună apă. Se întoarce. Caută florile. A uitat unde le-a lăsat
adineori, undeva, pe un scaun, pe divan, le găseşte şi fredonând începe să le pună în vas, cu mare grijă. Se aude o
bătaie slabă în uşa din dreapta, bătaie care se repetă după o secundă. întoarsă cu spatele, aplecată asupra vasului
cu flori, fredonând mereu, iar nu aude. Uşa se deschide uşor şi cu mare băgare de seamă, intră timidă, eleva, cu
ghiozdanul de şcoală în mână, numărul cusut pe mânecă, ţinută reglementară).
Steaua fără nume Mihail Sebastian
103
SCENA II
MONA  ELEVA
ELEVA
Vă rog… domnu Profesor Miroiu nu-i acasă. (Mona se întoarce brusc. Fata când o vede din faţă, tresare.
E şi mai încurcată acum): Vă rog să mă iertaţi, eu credeam… credeam… (dă să plece).
MONA
Ce credeai domnişoară?
ELEVA
Credeam că locueşte aici… domnu Miroiu.
MONA
Aici locueşte.
ELEVA
(Repede): Nu se poate.
MONA
De ce?
ELEVA
Fiindcă… (ceva mai degajat): fiindcă eu pe dv. nu vă cunosc.
MONA
Nici eu pe d-ta. Şi totuşi aici locueşte. Chiar acuma a ieşit din casă. Mă mir că nu l-ai întâlnit.
ELEVA
Nu, că eu am venit pe strada Unirii şi d-lui o fi dat colţul pe Cuza-Vodă… da, dacă ziceţi că nu-i
acasă, eu . .. mă duc.
MONA
Aveai treabă cu el?
ELEVA
Aveam. Adică… voiam să-l rog… (Deodată o prididesc lacrimile): Mă dă afară din şcoală.
MONA
Cine? El?
ELEVA
Steaua fără nume Mihail Sebastian
104
(Cu puţin dispreţ, ca şi cum ar spune: “Să fim serioşi”): A! nu. (Din nou îngrijorată): Domnişoara Cucu. (repede):
Nici nu m’a lăsat să intru în şcoală. A zis că mai întâiu să aştept conferinţa şi atunci eu am
dat fuga până aici, să-l rog pe domnu Profesor Miroiu… (se întrerupe): da’ dacă nu-i acasă. ..
MONA
Nu-i.
ELEVA
Atunci… atunci eu mă duc. (Pune mâna pe clanţă, deschide).
MONA
(După o secundă de tăcere): Domnişoara.
ELEVA
(Oprindu-se): Vă rog.
MONA
Cunoşti bine pe d-l Miroiu?
ELEVA
II cunosc.
MONA
E profesorul d-tale?
ELEVA
Da.
MON A
Ce noroc ai.
ELEVA
Da de ce?
MON A
Un profesor ca el! Vorbeşte aşa de frumos!
ELEVA
(Fără prea mare entuziasm): Da, vorbeşte…
MONA
Aveţi şi astăzi oră cu el?
ELEVA
Avem. Ora patra. Cosmografia.
MONA
Steaua fără nume Mihail Sebastian
105
Ce lecţii aveţi?
ELEVA
Despre… staţi să mă uit. C’am uitat. (Deschide ghiozdanul şi caută cartea. Mona se apropie şi urmăreşte cu
viu interes. Fata a scos cartea şi o răsfoieşte repede, după ce şi-a muiat degetul pe limbă): Despre… legile lui
Keppler… să…
MONA
Keppler! (Privire scurtă spre portretul din perete): Mă laşi să văd si eu?
ELEVA
(Puţin mirată): Vă rog. (Ii dă cartea).
MONA
(Se uită câteva secunde în carte cu mare atenţie. Pe urma citeşte): “In mişcarea lui aparentă în jurul
pământului, soarele descrie o elipsă. Pământul fiind într’unul din focare, mişcarea se face în sens
direct” (Se opreşte din citit): Ce frumos e!
ELEVA
Zău !
MONA
(Citeşte mai departe): “Ariile descrise de raza vectoare a soarelui, sunt proporţionale cu timpurile
întrebuinţate spre a le descrie”. E minunat. Nu-i aşa că-i minunat.
ELEVA
(Sceptică): Da…
MONA
Ce noroc aveţi, d-ta şi colegele d-tale că-l puteţi asculta vorbind în fiecare zi…
ELEVA
Numai de trei ori pe săptămână.
MONA
…despre lucruri aşa de frumoase. Aşa de ameţitor de frumoase. (Privind-o): şi ce bine-ţi stă şorţul
ista.
ELEVA
Doamnă, vă râdeţi de mine.
MONA
Nu. Crede-mă că nu. Iţi stă bine şi frumos. Cineva poate fi fericit într’un şorţ ca ăsta.
ELEVA
Vă râdeţi de mine Doamnă. Aveţi o rochie aşa de… aşa de … (Nu găseşte cuvântul).
Steaua fără nume Mihail Sebastian
106
MONA
(Cu o vagă amărăciune): Aşa de…
ELEVA
(Fascinată): Niciodată n’am văzut o rochie ca asta, aici la noi. Şi nici la Bucureşti. C’am fost la
Bucureşti, acum doi ani de Paşte, cu mama şi cu tanti… Lăsaţi-mă să mă uit bine la ea, ca să
povestesc şi fetelor la şcoală. (Se uită cu aceeaşi privire fascinată la miraculoasa rochie): Da, dar
dumneavoastră iertaţi-mă că vă întreb… de unde veniţi? (Din strada se aude un sgomot de automobil.
Fata tresare surprinsă): Ce-i asta? (Sgomotul se apropie): In automobil? Pe strada asta?
MONA
(Care nu dă importanţă faptului): Nu se poate?
ELEVA
A oprit aici. La poartă. (Se repede la fereastră şi se uită afară. Pe urmă oarecum decepţionată): A! e domnu
Ispas. (Explicativ): Domnu Ispas dela gară. (Din nou interesată): Ba stai! Că mai e cineva. Un domn.
MONA
(Tresărind): Un domn?
ELEVA
Vai! Ce elegant e!
MONA
(Îngrijorată): Elegant? (Vine şi ea spre fereastră, aruncă o privire spre stradă şi tresare cu un mic ţipăt): El e!
ELEVA
Cine el?
MONA
(Are o secundă de editare, privire spre uşe, spre fereastră şi pe urmă, repede, dispare în stânga, în camera de baie,
trăgând uşa după ea).
ELEVA
(Din ce în ce mai intrigată): Care el?
Steaua fără nume Mihail Sebastian
107
SCENA III
ELEVA  ŞEFUL  GRIG
Intră şeful gării, urmat de Grig. Grig e “bucureştean”. Poate că la Bucureşti nu s’ar vedea aşa de
direct, dar aici, în lumina asta, parcă e un exemplar din altă specie umană. Gesturi sigure (fără
ostentaţie însă), eleganţă simplă, firească, puţin blazată poate. Vine dela volan. Şi asta se vede. E
un om care la volanul unei maşini, la o masă de baccara, într-un mare hall de hotel, se simte la el
acasă. Meserie neprecisă. Om de afaceri. Dar obişnuinţă veche de a umbla cu bani mulţi, de a-i
câştiga uşor, de a-i cheltui la fel de uşor. Poartă un costum sportiv de dimineaţă, gris deschis.
ŞEFUL
(In continuarea unei discuţii): Şi cum-vă spusei… Datoria înainte de toate. Regulamentul. Tată
să-ţi-fie, frate, soră, (Intransigent): Nimic! Regulament… (Zărind-o pe elevă): Domnul Miroiu nu-i
acasă, domnişoară?
ELEVA
(Nu-şi poate lua ochii dela Grig. Nici n’a auzit, nici nu răspunde).
ŞEFUL
N’auzi domnişoară? Domnu Miroiu nu-i acasă?
ELEVA
(Tresărind): Cum? Nu. Nu e.
GRIG
(Către Şef): Dumneata eşti sigur că doamna… doamna de care ţi-am vorbit… e aici?
ŞEFUL
Sigur. La domnu Miroiu, profesorul. A plecat cu el, aseară, dela mine, dela gară. Au plecat
împreună.
GRIG
Împreună ?
ŞEFUL
Adică… d-lui zicea că se duce să doarmă la Udrea (Cu subînţeles): Mă‘nţelegi!…
GRIG
(Mai mult pentru el): S’ar putea?… (Privind curios şi amuzat decorul): S’ar putea să fi petrecut ea aici o
noapte? Aici?
ŞEFUL
Dacă vă spun… (Către elevă): l-ascultă, domnişoară, d-ta eşti de mult aici?
ELEVA
(Fără să-şi ia ochii dela Grig): De adineauri.
Steaua fără nume Mihail Sebastian
108
ŞEFUL
Şi când ai intrat n’ai văzut o doamnă?
GRIG
O doamnă, tânără, frumoasă, blondă, în rochie albă.
ELEVA
(Buimăcită că el, care n’a văzut-o până acum, îi vorbeşte): Ba da… adică nu….
GRIG
Da sau nu?
ELEVA
(Şi mai buimăcită, de apropierea lui şi de întrebarea lui scurtă): Eu… să vedeţi… (Nu mai poate minţi): Ba
da. Am văzut-o.
ŞEFUL
Şi unde e?
ELEVA
Eu… eu… (Cu un gest scurt, arătând uşa din dreapta): Acolo.
ŞEFUL
Acolo? (Face un pas spre uşe).
GRIG
(II opreşte calm): Lasă dumneata. (Merge spre uşe şi rămâne în faţa ei).
Steaua fără nume Mihail Sebastian
109
SCENA IV
ŞEFUL  GRIG
GRIG
(Care a privit mereu spre uşa din stânga, fără să participe în ultimele replici, fără măcar să le audă): Domnule
Şef… dumneata eşti convins că doamna e doamna pe care o caut eu?
ŞEFUL
Mai e vorbă? Înaltă, blondă, rochie albă. Semnalmentele corespunde. Nu?
GRIG
(Cu un zâmbet): Ba da. Corespunde.
ŞEFUL
Şi p’ormă… s’o chemăm înăuntru. S’o vedeţi şi dv. la faţă. (Face un pas spre uşe).
GRIG
Nu. Lasă.
ŞEFUL
Şi mai e ceva. Uitasem. Staţi să vedeţi. (Se scotoceşte prin buzunarele vestei şi scoate de acolo cele câteva fise
de joc de aseară): Poftim.
GRIG
(Le ia, le priveşte): Fise dela ruletă.
ŞEFUL
Cu asta voia dumneaei să plătească biletul. Dacă s’a mai pomenit!
GRIG
Adevărat. Nu s’a mai pomenit.
ŞEFUL
Păi nu? Păi nu era locul să-i tragem un proces-verbal de contravenţie?
GRIG
Steaua fără nume Mihail Sebastian
110
Ba era.
ŞEFUL
Eu de asta zic. S’o chemăm înăuntru şi să-i tragem procesul.
GRIG
Acuma-i târziu. Nu ţi-am plătit la gară? Şi biletul şi amenda?
ŞEFUL
(Cu regret): Ba aţi plătit.
GRIG
Păi vezi? Aseară trebuia.
ŞEFUL
Da, da nu avea acte. Nu zici că voia să se omoare.
GRIG
(Nu prea îngrijorat): Ce vorbeşti?
ŞEFUL
Piiiii! Ce-am tras cu ea. Nu şi nu că ea se omoară. Dacă nu eram eu…
GRIG
(Luându-l de spate şi împingându-l spre ieşire): Iţi mulţumesc domnule Şef. Eşti un om de ispravă. Dar
acum lasă-mă. Lasă-mă singur.
ŞEFUL
Am onoarea… Vă salut. (Se opreşte în prag): Tiii… tare-mi pare rău. De cinşpe ani n’am mai tras un
proces-verbal. O ocazie ca asta nu se mai nimereşte. (Iese).
Steaua fără nume Mihail Sebastian
111
SCENA V
GRIG  MONA
Grig l-a petrecut pe şef până în prag. Rămas singur, se întoarce, păşeşte spre uşa din stânga, se
opreşte în faţa ei, se uita o secundă sau două, cu un vag surâs amuzat, pe urmă foarte calm, pune
mâna pe clanţă şi deschide. Nu intră. Rămâne locului, dar face semn cu degetul arătător,
chemând-o pe Mona, iar când vede ca ea nu răspunde, repetă gestul. Mona iese în sfârşit de acolo.
E puţin jenată, dar nu prea mult. Se privesc în tăcere unul pe altul câtva timp.
GRIG
Bună dimineaţa Mona.
MONA
Bună dimineaţa Grig.
GRIG
Ai dormit bine?
MONA
Mulţumesc. Tu?
GRIG
N’am dormit deloc. Am stat la joc până la cinci dimineaţa. Am fost în serie mare. Pe urmă m’am
dus la hotel, credeam că eşti acolo.
MONA
Nu eram.
GRIG
Nu. Nu erai. Am luat repede o baie, m’am schimbat şi am pornit să te caut.
MONA
Şi m’ai găsit.
GRIG
După cum vezi. Eu totdeauna te găsesc.
MONA
Cine ştie? Poate că de astădată… nu.
GRIG
(N’a dat atenţie): Intâiu crezusem că ai schimbat numai camera, dar portarul mi-a spus că nici nu te
văzuse prin hotel şi că, de altfel, nici nu avea camere libere. Atunci mi-am închipuit că ai trecut
peste drum la Caraiman.
MONA
Steaua fără nume Mihail Sebastian
112
Eroare.
GRIG
Exact. Eroare. Nu erai nici acolo. Dar cineva din hall te zărise coborând scările spre gară.
MONA
Întocmai.
GRIG
Şi la gară, tipul dela bar, Jean, chelnerul, te văzuse urcându-te în accelerat.
MONA
Ai mulţi informatori.
GRIG
Ii plătesc bine.
MONA
Ştiu.
GRIG
Am telefonat la Bucureşti,acasă. Nu veniseşi. Am telefonat la gară să văd dacă trenul nu avea
întârziere. Nu. Sosise regulat. Atunci…atunci am început să fiu îngrijorat.
MONA
Tu?
GRIG
Eu.
MONA
Îngrijorat?
GRIG
Foarte.
MONA
Nu te recunosc.
GRIG
Timp de cinci minute.
MONA
Aşa da.
GRIG
Steaua fără nume Mihail Sebastian
113
Fiindcă după cinci minute mi-am adus aminte că n’aveai un ban în poşetă şi că probabil te-au dat
jos pe undeva în vre-o gară.
MONA
Eşti foarte inteligent.
GRIG
Sunt. M’am urcat în maşină şi am pornit-o metodic, din gară în gară. Până aici. Simpatic şeful
gării.
MONA
Daa.
GRIG
{După o secundă de tăcere, părăsind tonul de glumă de până acum): Mona!.
MONA
Grig!
GRIG
Recunoaşte că cearta noastră de aseară a fost o prostie.
MONA
O mare prostie.
GRIG
Recunoaşte că eu personal, n’am avut nicio vină.
MONA
Niciuna.
GRIG
(Brusc, iritat): Ţi-am spus de atâtea ori, că nu-mi place, când joc, să stai în spatele meu şi să-mi
vorbeşti şi să mă‘ntrebi şi să mă sâcâi şi să-mi ceri bani. Ce vrei? Sunt jucător. Am şi eu
superstiţiile mele.
MONA
Foarte normal…
GRIG
(Mai potolit): Vezi? Vezi ce‘nţelegătoare eşti acum? (Din nou iritat): Mai ales că pierdeam. Eram
într’un ghinion negru.
MONA
Şi după ce-am plecat eu?
GRIG
Steaua fără nume Mihail Sebastian
114
Am început să câştig.
MONA
Imediat?
GRIG
Nu. Ceva mai târziu.
MONA
(Interesată): Cam pe la ce oră?
GRIG
Ştiu eu? Cam pe la 12.
MONA
(Cu o mică tresărire): A!
GRIG
Dar de ce întrebi?
MONA
(A rămas o secundă pe gânduri): Nimic. Mă gândeam la superstiţii.
GRIG
A in început să câştig… Şi-am intrat într’o serie fantastică… formidabilă… De asta nici n’am
putut să mit ridic dela masă. Până dimineaţa. Până la cinci.
MONA
Vezi? Ţi-am purtat noroc.
GRIG
(Apropiindu-se şi mai mult de ea): Mona! (Niciun gest din partea ei. El o apucă uşor de umeri): Mona! Eşti
supărată pe mine?
MONA
Nu. Deloc.
GRIG
Deloc, deloc?
MONA
Absolut deloc.
GRIG
Eşti o fată delicioasă. (O sărută pe obraz cu oarecare neglijenţă. Ea-l lasă): Şi acuma hai să mergem.
MONA
Steaua fără nume Mihail Sebastian
115
Unde?
GRIG
Cum unde? Maşina-i afară. Hai să mergem.
MONA
(Simplu, fără violenţă): Nu.
GRIG
Cum?
MONA
Eu nu merg.
GRIG
Nu mergi? Dar ce faci?
MONA
Rămân.
GRIG
Unde?
MONA
Aici.
GRIG
(Gest circular, ironic): Aici?
MONA
Da.
GRIG
Fată dragă, e prea târziu, sau prea devreme pentru glume. Mi-e somn. N’am dormit toată noaptea.
Hai. Vino. Plecăm.
MONA
Pleci singur, Grig.
GRIG
Singur? Cum singur?
MONA
Uite aşa; singur.
GRIG
Steaua fără nume Mihail Sebastian
116
(Ceva mai răstit, ceva mai serios): De ce?
MONA
Pentrucă… pentrucă… Da, n’ai să‘nţelegi. Nu. N’ai să‘nţelegi. Ar fi mai bine să nu pui întrebări şi
să io duci. (Cu o schimbare de ton, simplu şi grav): Ascultă, Grig. Tu… Ai văzut vreodată Ursa Mare?
GRIG
Ursa ce?
MONA
Ursa Mare?
GRIG
Eşti nebună.
MONA
(Cu emoţie): Grig! Asta-i drăguţ.., Asta-i cel mai drăguţ lucru pe care mi l-ai spus de când te
cunosc… Da. Sunt nebună. Pot fi şi eu nebună.
GRIG
Asta ştiam de mult.
MONA
Dar eu nu. Abia astă noapte am aflat. Astă noapte… Aici… Eu am făcut o descoperire. O
sfâşietoare descoperire, Grig. Noi nu suntem fericiţi.
GRIG
Noi doi?
MONA
Noi şi toată lumea noastră. Nu suntem. Ducem o viaţă tristă, stupidă…
GRIG
Dar comodă.
MONA
Se poate. Mie nu mi-a plăcut niciodată.
GRIG
Nu ţi-a plăcut. Dar ţi-a stat bine.
MONA
Martor îmi eşti tu, Grig, că nu mi-a plăcut. De atâtea ori am plâns şi n’am ştiut de ce. De atâtea
ori am vrut ml fug şi n’am ştiut unde. Totdeauna, mă auzi? Totdeauna, oricâţi bani am avut,
oricâte rochii, oricâte bijuterii, totdeauna am simţit că-mi lipseşte ceva, nu ştiam bine ce…
GRIG
Steaua fără nume Mihail Sebastian
117
Ursa Mare probabil…
MONA
Da. Ursa Mare.
GRIG
Mona, tu delirezi.
MONA
Nu, dragul meu, dac’ai şti ce limpede văd. E atâta soare azi dimineaţa, totul se luminează pentru
mine. Uite, casa asta… florile astea.
GRIG
Florile astea? (Se uită o clipă la florile din vas): Iţi plac ţie?
MONA
Sunt minunate.
GRIG
Fetiţo, tu trebue să te culci. Trebue neapărat să dormi, S’a întâmplat ceva cu tine astă noapte. Ai
băut.
MONA
(Cu un uşor zâmbet secret): Poate.
GRIG
Dar bine, te-ai uitat la zarzavatul ăsta din oală? Morcovi, pătrunjel şi păstârnac?
MONA
Grig, nu-ţi dau voie.
GRIG
Cum? Nota la florar se ridică în fiecare săptămână la zeci de mii de lei. Florile cele mai palide nu
sunt destul de palide pentru tine. Violetele de Parma în Decemvrie, aduse cu avionul, nu sunt
destul de fragile. Liliacul alb în Ianuarie nu e destul de alb. Florile de seră cele mai scumpe se
ofilesc în camera ta într’o secundă. Ca un abur, ca o respiraţie şi toate astea de ce? Ca să te găsesc
într’o zi, într’un mizerabil târg de provincie, leşinând cu o sorcovă în braţe?
MONA
Taci.
GRIG
De ce să tac? Pentrucă nu vrei s’auzi? Pentrucă ti-e frică?
MONA
Pentrucă e zadarnic.
Steaua fără nume Mihail Sebastian
118
GRIG
Recunoaşte că ţi-e frică. Frică să deschizi ochii, dar deschide-i, Mona şi uite-te bine la coteţul ăsta
în care te sbaţi cu frumuseţea ta de prinţesă. Nu zău? Ai dormit iu pe salteaua asta găurită?
MONA
Taci. Nu ştii ce vorbeşti.
GRIG
Ai stat tu la masa asta şchioapă?
MONA
(Jignită): Nu e şchioapă.
GRIG
Dar nici mult nu-i lipseşte. (Păşeşte prin odaie, uitându-se cu atenţie şi ironie la lucruri): E minunat! E
fantastic. (A ajuns lângă uşa din stânga): Şi aici ce e? (Deschide şi aruncă o privire înăuntru): A! Sala de
baie. Foarte modernă. Îmi place. (Scoate afară stropitoarea şi i-o arată): Şi sistematică. (Mona
zâmbeşte. EI pune la loc stropitoarea şi pe urmă închizând uşa): Aici ţi-ai făcut baia?
MONA
Nu. M’am spălat afară la fântână.
GRIG
Cum?
MONA
Da. E o fântână în curte. N’ai văzut-o când ai intrat? O fântână curată şi lanţ… M’am spălat
acolo, dimineaţa, în zori. A fost… a fost divin. Apa rece, vie…
GRIG
(Foarte serios, ca şi cum ar fi o întrebare capitală): Mona! Te-ai spălat tu la fântână?
MONA
Da.
GRIG
Tu?
MONA
Eu.
GRIG
Tu, care la Bucureşti iei două băi pe zi, una dimineaţa, una seara, într’o infuziune de lavandă, la 26
grade şi 5 linii, nicio linie mai puţin, nici una mai mult… te-ai spălat tu în curte, la fântână?
MONA
Da.
Steaua fără nume Mihail Sebastian
119
GRIG
Bine, dar atunci e grav… E foarte grav.
MONA
Cât se poate de grav, dragul meu.
Steaua fără nume Mihail Sebastian
120
SCENA VI
GRIG  MONA  PROFESORUL
PROFESORUL
(Intrând repede, cu o rochie de damă pe braţul stâng): Mona! am adus… (Se opreşte scurt): Mă iertaţi… Nu
eşti singură?
GRIG
(Cam agresiv): După cum se vede.
PROFESORUL
(Către Mona): Cine e domnul?
MONA
E… (Scurt): fratele meu.
GRIG
Cum?
MONA
Da. E fratele meu.
PROFESORUL
Domnule… sunt… sunt… onorat. (Venind spre el şi întinzându-ii mâna): Daţi-mi voie. Numele meu
este Miroiu. Marin Miroiu.
GRIG
Îmi pare bine. Îmi pare cu atât mai bine, cu cât am unele întrebări de pus.
MONA
(Voind să-l oprească): Grig?
GRIG
(Către Mona): Eu ori sunt frate, ori nu sunt. Şi dacă sunt, pun întrebări. (Către Miroiu): Domnule, te
rog să-mi explici ce s’a întâmplat azi noapte aici?
MONA
(Cu un strigăt, abia exprimat): Grig.
GRIG
Da. Ce s’a întâmplat? Fiindcă ceva s’a întâmplat.
PROFESORUL
(Intre jenă şi cavalerism): Domnule…
Steaua fără nume Mihail Sebastian
121
GRIG
Fata asta care zice că e sora mea şi pe care o reneg…
MONA
Grig!
PROFESORUL
Sunteţi prea aspru.
GRIG
Fata asta a plecat aseară de lângă mine. A fugit. Şi o regăsesc aici, în casa d-tale, ameţită, scoasă
din minţi, delirând. Ce i-ai făcut, domnule? (Ca şi cum deodată ar descoperi adevărul): I-ai dat de băut.
PROFESORUL
Domnule… daţi-mi voie… cum puteţi crede?
GRIG
Ai îmbătat-o.
MONA
Grig, nu fi absurd.
GRIG
Ai îmbătat-o. Cu ce? De ce?
PROFESORUL
Domnule… înţeleg prea bine… indignarea, neliniştea… e datoria dv. de frate, nu?… La urma
urmelor, sângele apă nu se face… Dar vă asigur că eu… că Mona…
GRIG
“Mona”? Ii spui pe nume?
PROFESORUL
(Jenat): Acum, după tot ce s’a întâmplat.
GRIG
(Isbucnind): Dar ce s’a întâmplat, pentru numele lui Dumnezeu! vorbeşte odată! vorbiţi odată!
PROFESORUL
Domnule! am onoarea… vreau să spun… (Luând repede şi eroic hotărârea): Vă rog să-mi faceţi
cinstea de a-mi acorda mâna surorei dv.
MONA
(Afolată): Dumnezeule!
GRIG
Steaua fără nume Mihail Sebastian
122
Mâna su… (O clipă de suspensie, până sezisează situaţia): A! Dar bine, atunci lucrurile se schimbă.
(Către ea): Ascultă, Mona, ăsta-i un om de onoare. De ce nu mi-ai spus? (Către Profesor): Domnule,
îţi cer iertare. Eu mă temeam că sora mea… (Întorcând o secundă capul spre ea): Biata mea soră… a
căzut pe mâna unui vulgar craiu, a unui don-juan fără scrupule, a unui seducător primejdios. Dar
nu! D-ta eşti o conştiinţă.
MONA
(Încet dar fierbând): Şi dumneata un imbecil.
GRIG
Te rog să nu mă insulţi, într’un moment aşa de solemn. (Către Profesor): Tinere, cererea d-tale, mă
iadrept să-ţi spun  puţin pe nepregătite.
PROFESORUL
Şi pe mine.
GRIG
N’aşi putea să dau un răspuns imediat.
PROFESORUL
Evident. Înţeleg.
GRIG
Înainte de a vă da consimţământul meu… fiindcă, dacă nu mă‘nşel, d-ta asta vrei dela mine;
consimţământul.
PROFESORUL
Da… sigur…
GRIG
(Scurtă privire spre Mona): E colosal. (Către Profesor): Înainte de a vă da consimţământul şi
binecuvântarea… trebue să ştiu şi eu pe ce mâini o las, în ce casă…
PROFESORUL
(Stingherit): O! casa…
GRIG
N’am nimic de spus. E foarte frumoasă. Arc flori. Arc fântână. Are tot ce-i trebue.
MONA
(Către Grig încet): Eşti grotesc.
PROFESORUL
Nu, n’are. Îmi dau seama că Mona vine dintr’altă lume. I-am spus şi aseară. Din cu totul altă
lume. Şi nu trebue să credeţi că dacă prin… printr’o împrejurare năucitoare… a venit aici, la
mine, eu am uitat, eu uit tot ce ne desparte. Dar vedeţi, eu am o carieră, o situaţie. Sunt profesor
definitiv.
Steaua fără nume Mihail Sebastian
123
GRIG
(Către Mona): Definitiv!
PROFESORUL
Cu o gradaţie.
GRIG
Frumos!
PROFESORUL
O leafă mică, dar sigură. 11.273 de lei.
GRIG
Fără reţineri?
PROFESORUL
Fără.
GRIG
Admirabil. 11.273! Ea e o fată ordonată, strângătoare.
MONA
(Încet): Eşti odios.
PROFESORUL
Chiar adineaori am fost pe la şcoală şi i-am luat. (Bagă mâna în buzunarul hainei, scoate câteva bancnote
cu stângăcie şi le vâră la loc): Azi e întâiu. (Aducându-şi aminte): Uite, Mona, rochia. Am trecut pe la
Pascu. Cât p’aci să uit. Altceva n’am găsit. (Întinde rochia, o oribilă rochie “de gata”, cu agăţătoare).
GRIG
(Luând el rochia): Ce-i asta? (O ridică de mânerul agăţătoarei).
MONA
(I-o ia din mână): Lasă. (Aruncă rochia repede pe un scaun).
PROFESORUL
Înţelegi? Nu poate să iasă în oraş aşa cum este. (Îngrijorat): Nu-ţi place, Mona?
MONA
Ba da. (Încet lui Grig): Eşti odios.
PROFESORUL
Fiindcă dacă nu-ţi place, o primeşte înapoi. Aşa m’am înţeles cu Pascu. Dar nu acum, că n’am
timp. Trebue să mă duc şi la şcoală. (Către Grig): Ştiţi, am oră dela 910.
GRIG
Steaua fără nume Mihail Sebastian
124
Aa! Atunci du-te.
PROFESORUL
Dau o fugă pân’acolo şi mă ‘ntorc. Că lecţia tot n’o fac. Nici n’aşi fi în stare. Prea sunt… prea
sunt… Dar măcar să le spun. Să ştie că nu viu. Să puie pe altul în loc… (A făcut un pas spre uşe):
Aa! Unde mi-e capul? (Scoate din celălalt buzunar al hainei un pachet învelit în hârtie): Uite Mona. (Se
întoarce, îi dă pachetul şi pe urmă explicativ, către Grig): Ceva de mâncare. I-e foame săraca.
MONA
N’a mâncat nimic de ieri… (A ajuns lângă uşe): eu mă ‘ntorc! (Iese).
Steaua fără nume Mihail Sebastian
125
SCENA VII
GRIG  MONA
Mona a rămas în mână cu pachetul care i l-a întins profesorul şi pe care ea l-a primit maşinal. Se
apropie acum de masă şi-l aruncă uşor, cu un gest de oboseală, de absenţă.
GRIG
(După ce a privit-o lung în tăcere): Prin urmare, aşa; M’ai înşelat.
MONA
(Ridicare din umeri, gest care nu neagă, nu afirmă).
GRIG
M’ai înşelat cu prăpăditul ăsta.
MONA
Te rog să nu vorbeşti despre el. Nu-l cunoşti.
GRIG
L-am văzut.
MONA
L-ai văzut dar nu-l cunoşti.
GRIG
Are haz băiatul. E simpatic. (Şi deodată, tăios, fără ironie): E ridicol.
MONA
Ridicol? De ce? Fiindcă ti-ai bătut joc… fiindcă ăi crezut că-ţi baţi joc de el în faţa mea? Ce milă
mi-e de tine, Grig. Cu zâmbetul tău sigur, cu cravata ta perfectă, cu eleganţa ta ireproşabilă. Ce
milă mi-e de tine. Tu nu eşti ridicol si n’ai să fii niciodată.
GRIG
(Îndârjit): Sper!
MONA
Dar nici n’ai să cunoşti marea lui taină.
GRIG
Are o taină?
MONA
L-ai văzut rău, în plină zi. Nu-i şade bine. E stângaciu, e prost îmbrăcat, e timid. Dar când se face
seara… (Întoarce capul spre fereastră): când se face seara… aici, la fereastra lui… (coborând mult vocea):
se întâmplă un lucru miraculos…
Steaua fără nume Mihail Sebastian
126
GRIG
(După o mai lungă tăcere, foarte serios): Mona! Vrei să rămâi cu el?
MONA
Da.
GRIG
Te-ai gândit bine?
MONA
Nu. Nu m’am gândit deloc. Dar vreau să rămân.
GRIG
Mona! eu te‘nţeleg.
MONA Crezi? -,
GRIG
Cred că da. Te‘nţeleg foarte bine. Ţi s’a urît. Te-ai plictisit. Vrei să schimbi.
MONA
(Protestând vag): Ba nu.
GRIG
Ba da. Toţi ne plictisim. Tuturor ni se urăşte. Toţi vrem să schimbăm. Măcar odată, pentru cinci
minute. Dar bagă de seamă. Cele cinci minute trec. Până acum a fost foarte amuzant. Un fel de
escapadă. Un fel de excursie. Florile, fântâna, stropitoarea. Ce nostim e! Dar acum… Hai acasă.
MONA
Nu.
GRIG
(Montându-se): Nu? Şi eu ce fac, să mă ‘ntorc singur, la Sinaia şi pe urmă la Bucureşti? şi ce să
spun? că m’ai lăsat? că m’ai lăsat pentru un tip caraghios, care are o taină… şi la fereastra căruia se
întâmplă noaptea miracole?
MONA
Grig, nu-ţi dau voie!
GRIG
(Ridicând mereu vocea): Ce nu-mi dai voie? Ce nu-mi dai voie? Am trăit trei ani cu tine. Am cheltuit
o avere.
MONA
Eşti delicat.
GRIG
Steaua fără nume Mihail Sebastian
127
(Violent): Nu sunt delicat. Şi nu vreau să fiu. Şi n’am de ce să fiu.
MONA
Nu striga.
GRIG
Cum?
MONA
Pleacă dela fereastră şi nu striga. Te aud vecinii.
GRIG
Ce vecini? Care vecini?
MONA
Nu striga. Te aude dela Chiroiu.
GRIG
Care Chiroiu?
MONA
Chiroiu dela Percepţie.
GRIG
(Încremenit): Mona! Mona! (Vine spre ea, vorbeşte cu o sinceră uluire): Tu eşti o provincială. Ai ticuri de
provincială. Când te-ai schimbat? Tu nu mai eşti Mona. Ţi-e frică de vecini. Ţi-e frică de ce-o să
spuie târgul. Eşti… (Cu profundă decolare): Eşti nevasta lui Miroiu.
MONA
(Care şi ea a fost surprinsă de strigătul ei de respectabilitate provincială  de mai sus  iar acum, speriată ca de
un simptom grav al unei maladii pe care nu şi-o cunoştea, e jenată): Lasă-mă.
GRIG
Eşti nevasta lui domnul Miroiu, Mona.
MONA
Lasă-mă să-ţi spun.
GRIG
Ce-ţi mai lipseşte? Rochia poate. Îmbrac-o, îmbrac-o repede, ca totul să fie complet. (A luat rochia
de unde o aruncase ea adineori şi o ridică prezentând-o): Ia uite ce frumoasă e.
MONA
(Ii rupe rochia din mână şi-o aruncă din nou pe undeva): Mă plictiseşti.
GRIG
Steaua fără nume Mihail Sebastian
128
Mona, tu eşti un animal de lux. Eşti făcută din puţin parfum, din multă lene, din oarecare
fantezie. Tu crezi că toate astea vor rezista aici? Te gândeşti ce vei fi tu, cum vei fi tu peste un an?
Poate cinci? Încerc să-mi imaginez şi mă cutremur. Ştii ce vei fi? (In clipa aceasta uşa din dreapta se
deschide şi intră, cu precipitare, domnişoara Cucu).
Steaua fără nume Mihail Sebastian
129
SCENA VIII
GRIG  MONA  D-ra CUCU
GRIG
(Care e din întâmplare cu privirea spre uşe, îi prinde imaginea instantaneu): Uite! Asta vei fi. (Vine repede spre
d-ra Cucu): Stai pe Ioc, doamnă!
D-ra CUCU
Pardon! Domnişoară.
GRIG
Doamnă sau domnişoară, n’are nicio importanţă. Stai pe loc. Dumneata nu eşti o persoană. Eşti
un argument şi vii la timp. (Arătând-o Monei): Uite, Mona, asta vei fi.
D-ra CUCU
(Sufocată de indignare): Domnule!
MONA
Domnişoară Cucu, nu trebue să te superi, domnul e nervos şi are vervă.
GRIG
Cucu? O cheamă Cucu?
D-ra CUCU
(Către Mona): Da de unde ştii d-ta cum mă cheamă?
MONA
Te cunosc.
GRIG
Te cheamă Cucu?
D-ra CUCU
Ştii că eşti obraznic? (Către Mona): De unde mă cunoşti?
GRIG
Cucu şi mai cum?
D-ra CUCU
Lasă-mă domnule în pace.
GRIG
Filofteia?
D-ra CUCU
Steaua fără nume Mihail Sebastian
130
Nu te-astâmperi?
GRIG
Eulampia?
D-ra CUCU
(Către Mona): Ăsta-i sărit.
GRIG
Stai. Stai că ştiu. Esmeralda. (Începând o frază): D-ră Esmeralda.
D-ra CUCU
Nu mă cheamă Esmeralda.
GRIG
Foarte rău. E o eroare. D-ră Esmeralda.
D-ra CUCU
N’auzi domnule că nu mă cheamă Esmeralda?
GRIG
Da cum te cheamă?
D-ra CUCU
(Demna): D-ra Cucu.
GRIG
(Către Mona): Vezi? Nici nume n’are, d-ra Cucu şi nimic mai mult. Nicio silabă mai mult. Şi totuşi
a avut şi ea un nume, dar l-a pierdut. A fost şi ea tânără.
D-ra CUCU
A fost? Cum “a fost”?
GRIG
Sau poate mai este dar nu se vede.
D-ra CUCU
Domnule! Te poftesc!
GRIG
Poate că a fost şi ea cândva, un minut, o secundă din viaţa ei, o Monă, ca tine.
MONA
Grig, te rog.
GRIG
Steaua fără nume Mihail Sebastian
131
Te superi? Eşti orgolioasă, Mona, dar iţi închipui că dac’ai fi dus viaţa domnişoarei Cucu, ai fi fost
altceva decât domnişoara Cucu?
D-ra CUCU
Domnule, să faci bine să nu te amesteci în viaţa mea particulară. Eu atâta-ţi spun.
GRIG
D-ră Esmeralda!
D-ra CUCU
(Formidabilă): Nu mă cheamă Esmeralda.
GRIG
Ştiu. Dar te rog, fă-mi plăcerea şi lasă-mă să-ţi spun aşa, d-ră Esmeralda, eu salut în d-ta ceva care
ar fi putut să fie. Salut secunda de frumuseţe şi de graţie care s’a pierdut, pentru c’ai rămas aici…
Şi pentrucă te speli dimineaţa la fântână.
D-ra CUCU
La fântână? Rău mi se face! Eu la fântână. Eu, n’am pus în viaţa mea un strop de apă pe obraz?
GRIG
Dar cu ce te speli?
D-ra CUCU
Cu lapte de castraveţi, domnule!
MONA
Vezi, Grig? Vezi că apa de fântână nu strică.
D-ra CUCU
Şi la urma urmelor să-mi daţi pace. N’am venit aici să glumesc. Am venit să văd ce se petrece.
GRIG
Ce se petrece?
D-ra CUCU
Duduie, tot târgul. Domnule. (Către Mona): D-ta cine eşti? (Arătându-l pe Grig): Dumnealui cine e?
De unde veniţi? Ce căutaţi? Ce vreţi? Şi automobilul de afară ce-i cu el? L-ai oprit în mijlocul
uliţei, de s’adună toţi copiii din mahala. (Se uită pe fereastră): Ia te uită! (Strigând peste fereastră afară):
Georgică! (Către ei, explicativ): Georgică a lui Vişan dela regie. (S’aude claxonul): Georgică! N’auzi?
Pleacă d’acolo! (Claxonul): Georgică, n’auzi?
GRIG
(Care se uită şi el pe fereastră): Ei! (Către Mona): S’au căţărat pe maşină. Sunt cinci-şase (Claxonul): Ei!
N’auziţi? Daţi-vă jos! (Claxonul): Îmi strică radiatorul, (lese grăbit, lăsând uşa deschisă).
Steaua fără nume Mihail Sebastian
132
SCENA IX
MONA  D-ra CUCU
D-ra Cucu a rămas la fereastră, privind spre stradă. Mona se apropie de ea.
MONA
D-ră Cucu! (O atinge uşor pe umăr): D-ră Cucu! (D-ra Cucu se întoarce. Mona ezitând, o priveşte o secunda
şi abia pe urmă cutează): D-ta… d-ta ai fost frumoasă?
D-ra CUCU
(Tăcere. Lungă tăcere): Aşa se spunea.
MONA
Cine spunea?
D-ra CUCU
(Plină de amintiri): Ei!
MONA
Dar M-me Chiroiu, a fost frumoasă?
D-ra CUCU
Cine? Spălăcita aia?
MONA
Dar m-me Lascu?
D-ra CUCU
Să vorbim, să n’adormim!
MONA
Şi nu e nimeni? nimeni?
D-ra CUCU
Tot eu sunt mai bine ‘n târg.
MONA
Dar… dac’aşi rămâne şi eu?
D-ra CUCU
D-ta? Vrei să rămâi aici? (Gest care arată casa, târgul, tot. Pe urmă, după o nouă tăcere, cu ceva simplu,
emoţionat în voce): D-ră… sau doamnă…
MONA
Poţi să-mi spui oricum. Sunt şi una şi alta. Cum vrei s’o iei.
Steaua fără nume Mihail Sebastian
133
D-ra CUCU
Drăguţo! Eşti prea frumoasă. Pleacă.
MONA
Să plec? De ce?
D-ra CUCU
E trist.
MONA
Trist? E atâta soare! Atâta lumină!
D-ra CUCU
Astăzi. Dar când plouă?
MONA
Plouă?
D-ra CUCU
Păi da. Destul de des… Şi iarna! (Gest decolat): Parcă sunt douăzeci de ierni într’una singură.
MONA
Dar el?
D-ra CUCUC
Cine “el”?
MONA
(Gest vag spre masa de scris).
D-ra CUCU
Miroiu?
MONA
Marin.
D-ra CUCU
Cu cărţile lui. E fericit.
MONA
(Pe gânduri): E aşa de drăguţ. (Tăcere): Era aşa drăguţ.
D-ra CUCU
Era. Ai spus “era”. (Iese uşor, discret, pe uşa lăsată deschisă de Grig).
Steaua fără nume Mihail Sebastian
134
SCENA X
MONA  GRIG
Mona a rămas cu privirea în vag. Trec câteva secunde. Pe urmă, maşinal, fără să dea atenţie
gestului, îşi ia poşeta, o deschide, scoate o oglindă şi se uită în ea, aranjându-şi puţin părul. Grig
reintră, rămâne în prag şi o priveşte, fără ca ea să-şi dea seama.
GRIG
Mona! Vii?
MONA
Vrei tu?
GRIG
Tu nu vrei?
MONA
Nu ştiu. Nu mai ştiu. Simt că dacă mă chemi am să viu cu tine. Dar îmi pare rău.
GRIG
De ce nu rămâi atunci?
MONA
Fiindcă n’am curaj. N’am destul curaj. Dar dac’ai vrea tu să m’ajuţi… de ce ai venit, Grig? Dacă
m’ai lăsa să‘nchid ochii şi pe urmă când îi deschid, să nu fii aici… să dispari…
GRIG
Eu nu sunt un om care dispar, Mona. Nu e genul meu.
MONA
Păcat. Ar fi fost mai bine pentru amândoi. Fiindcă… Crede-mă, Grig, eu nu sunt, nu mai sunt
femeea pe care o cunoşti şi pe care ai venit s’o cauţi… cu mine s’a întâmplat ceva.
GRIG
Lasă. Te culci şi-ţi trece.
MONA
Şi dacă nu-mi trece? Grig? Ne iubim noi? Suntem noi fericiţi?
GRIG
Draga mea, întrebuinţezi un vocabular pe care nu-l înţeleg. Care nu-i al meu. Iubire, fericire.
Vorbe. Te iubesc? Mă iubeşti? Nu ştiu. Dar când intru cu tine în hall la Athenée Palace, sunt
bucuros că eşti la braţul meu. Şi toate capetele se întorc după noi, Ce vrei mai mult? E deajuns.
MONA
Steaua fără nume Mihail Sebastian
135
Crezi?
GRIG
Cât despre fericire… Noi n’avem timp să fim fericiţi. Abia avem timp să trăim bine. Fericiţi sunt
ăştia care rămân aici. A lor e împărăţia cerului.
MONA
Eşti cinic.
GRIG
Sunt grăbit. Am un automobil afară. Haide, vii?
MONA
Şi mai e ceva, Grig, tu nu eşti gelos?
GRIG
Gelos? De ce?
MONA
(Puţin jenată): In sfârşit… Noaptea asta… noaptea care a trecut…
GRIG
Vrei să spui că…? serios, Mona? Adevărat. (Ea tace): Ei bine, e extraordinar! Una ca asta nu mi s’a
mai întâmplat. Mona! Pe cuvântul meu de onoare că nu simt niciun pic de gelozie. E straniu dar e
aşa. Nu vreau să te jignesc. Tu ştii că eu sunt în stare să cârpesc pe un tip care se uită cu coada
ochiului la tine într’un restaurant. Dar de astădată… de astădată nu sunt gelos… Uite, am
impresia că tot ce s’a petrecut, tot ceea ce pretinzi tu că s’a petrecut, n’a fost aici în lumea mea, în
lumea noastră, că undeva, departe… ştiu eu?… în lună.
MONA
Nu în luna, Grig. In Ursa Mare.
GRIG
Fie şi în Ursa Mare, cum zici tu. Dar poate fi un om rezonabil, gelos pentrucă femeea lui s’a
culcat într’o noapte cu cineva, în Ursa Mare?
MONA
Eşti un filosof.
Steaua fără nume Mihail Sebastian
136
SCENA XI
MONA  GRIG  UDREA
UDREA
(Intrând repede): Doamnă! Coniţă!
GRIG
(Către Mona): Ăsta cine mai e?
UDREA
(Fără să-i dea vreo atenţie, mereu către Mona): E adevărat? M’am întâlnit cu Miroiu, la liceu. Vine şi el
în urmă. E adevărat?
GRIG
Ce să fie adevărat?
UDREA
(Tot către Mona): Domnul cine e?
GRIG
Sunt…
MONA
Grig! Taci. Domnule Udrea, eu plec.
UDREA
Plecaţi? De ce?
MONA
Plec… (Gest uşor cu capul spre Grig).
UDREA
(A înţeles): A!… (După o pauză): Şi… Marin?
MONA
Trebue să-i vorbeşti. Să-l faci să înţeleagă. Fiindcă eu… eu n’am curajul…
UDREA
Nu vă mai întoarceţi? Niciodată?
MONA
Ştiu eu ?… Ii vei spune d-ta.
Steaua fără nume Mihail Sebastian
137
SCENA XII
MONA  GRIG  UDREA  PROFESORUL
PROFESORUL
(Intrând fericit): Mona!
MONA
Marin! (Tăcere stânjenită).
PROFESORUL
(După ce s’a uitat la toţi trei cu oarecare presimţire în glas): Mona!
MONA
(După o nouă tăcere): Grig! Domnul Udrea e profesor de muzică şi compozitor. Mare talent. A scris
o simfonie.
UDREA
In patru părţi. Alegro, Andante, Scherzo…
PROFESORUL
(Cu nesfârşita tristeţe): Şi iar Alegro…
MONA
Dacă vrei tu… întreabă-l. Să-ţi povestească. Are nevoie de un instrument…
UDREA
(Protestând): Doamnă…
GRIG
Foarte bine, maestre. Să vedem. Poate e ceva de făcut. Vino cu mine în stradă, că dracii ăia de
copii, se tot caţără pe automobilul meu… Vino şi stăm de vorbă… (Ies amândoi, vorbind).
VOCEA LUI UDREA
(De afară, depărtându-se prin grădină): Să vedeţi, d-voastră. Pân’la Scherzo ar merge cum ar
merge. Dar dela Scherzo încolo… întâiu intră alămurile; pam – pam – pam – pam… (Vocea se
pierde, se stinge. Mona şi Profesorul au tăcut, ca şi cum ar fi ascultat vocile ce se depărtau).
SCENA XIII
MONA  PROFESORUL
MONA
Marin… vezi, eu nu pot să rămân aici, aşa, în rochia asta… Aveai dreptate.
PROFESORUL
Steaua fără nume Mihail Sebastian
138
(Gest spre rochia adusă de el): Bine, dar… (Pe urmă, scurt): Nu-ţi place?
MONA
Ba da. Dar nu e deajuns. Îmi trebue… am nevoie de atâtea alte lucruri… Şi atunci, plec să…
PROFESORUL
(Tresărind): Pleci?
MONA
Deocamdată.
PROFESORUL
Mona!
MONA
Dar mă voiu întoarce.
PROFESORUL
Când?
MONA
Repede.
PROFESORUL
Mâine?
MONA
Mâine… nu cred.
PROFESORUL
Poimâine?
MONA
Ştiu eu?
PROFESORUL
Atunci… Duminecă.
MONA
Da… poate, Duminecă… poate într’o Duminecă.
PROFESORUL
Să te-aştept?
MONA
Sigur. Ce întrebare?
Steaua fără nume Mihail Sebastian
139
PROFESORUL
Să te-aştept la gară?
MONA
Nu. Nu la gară. Aici. Aşteaptă-mă aici. Am să viu.
PROFESORUL
Când?
MONA
Mereu. In fiecare seară.
PROFESORUL
(După ce a privit-o): Înţeleg.
MONA
Ce înţelegi?
PROFESORUL
De douăsprezece ore trăesc într’un vis absurd. Cel mai absurd dintre visuri. De câteva ori mi-am
spus: Dac’ar fi adevărat? Dacă s’ar putea să fie adevărat? Uite şi adineaori, pe stradă, m’am oprit
din fugă  fugeam… M’am oprit deodată şi am pus mâna pe mine… Doamne! numai de nu m’aş
trezi… Mona! Simt că încep să mă trezesc. Nimic n’ai fost adevărat.
MONA
Nimic? (Îl sărută): Nici sărutarea asta?
PROFESORUL
Te duci, Mona. Pleci şi nu te mai întorci. N’am să te mai văd niciodată.
MONA
Marin, acolo sus, lângă Alcor, e o stea… o stea care de astă noapte poartă numele meu… Tu n’ai
văzut-o niciodată, dar ştii că e acolo. Eu voiu fi totdeauna aici. (Iese uşor în timp ce el a rămas cu
privirea spre cer, spre Ursa Mare, spre Alcor, spre steaua Iui nevăzută).
Steaua fără nume Mihail Sebastian
140
SCENA XIV
PROFESORUL  UDREA
PROFESORUL
(Întorcându-se): Mona! (Abia acum îşi da seama că ea a plecat. Ii repetă din nou numele, cu glasul scăzut):
Mona (De afară se aude motorul maşinei, care porneşte, pleacă, se depărtează. Profesorul, nemişcat, urmăreşte
sgomotul. Pe urmă merge fără grabă spre raftul cu cărţi, scoate de acolo atlasul lui Van Merch, vine cu volumul
spre centrul scenei, îl deschide).
UDREA
(Intrând sgomotos): Marine! E de necrezut. E nemaipomenit! A semnat tot. Toată lista. Toţi banii.
Ea a semnat. Ea cu mâna ei. Dar banii… el i-a dat. (Şi instinctiv îşi dă seama că asta n’ar fi trebuit să
spună. Tace încurcat. Pe urmă cu stângăcie): Ascultă, Marine… mi-e greu să-ţi spun… dar trebue.
Vezi… eu… ea… nu se mai întoarce.
PROFESORUL
Ştiu.
UDREA
De unde? De unde ştii?
PROFESORUL
Pentrucă nici o stea, nu se întoarce niciodată din drumul ei.
UDREA
(După o nouă tăcere): Şi acuma… acuma tu ce faci?
PROFESORUL
Am de lucru. Am mult de lucru… Udrea, nu te supăra… dar… te rog lasă-mă singur.
UDREA
Bine (Se depărtează spre uşe).
PROFESORUL
(Mergând spre masa lui de lucru): De aseară vreau să citesc cartea asta şi n’am avut timp.
(Udrea a ieşit. Profesorul se aşează la masă, deschide atlasul, începe să citească, cu oarecare absenţă parcă, dar pe
urmă din ce în ce mai atent, mai interesat. Notează cu febrilitate ceva pe hârtie, se uită cu lupa, notează din nou,
e absorbit de lucru, în timp ce foarte încet se Iasă cortina).
CORTINA

https://www.cursactorie.com/wp-content/uploads/2014/03/creativ_online-1.jpghttps://www.cursactorie.com/wp-content/uploads/2014/03/creativ_online-1-150x150.jpgcursuri actorieSebastian Mihail
Steaua fără nume de Mihail Sebastian Piesa “Steaua fără nume” a fost prezentată pentru întâia oară în seara zilei de 1 Martie 1944 pe scena teatrului Alhambra cu următoarea distribuţie în ordinea intrării în scenă: ŞEFUL GĂRII - Marcel Anghelescu UN ŢĂRAN - I. Şerbănescu PROFESORUL - Radu Beligan ICHIM - C. Iordănescu D-RA CUCU - Nora...